Bijbels dagboek voor tieners: helder, informatief en concreet

Bijbels dagboek voor tieners

Dit Bijbels dagboek is in een aantal opzichten anders dan gewoonlijk. Het onderschrift luidt: ‘helder informatief concreet’ en: ‘speciaal voor tieners met autisme’. Natuurlijk hoeven tieners met autisme onderling niet minder verschillend te zijn dan welke doelgroep dan ook. Met de specifieke focus op een doelgroep binnen een doelgroep, hebben de samenstellers het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. Maar het resultaat is een helder, duidelijk Bijbels dagboek dat de doelgroep zal helpen de Bijbel te ontdekken.

door Michiel Brons

De makers zijn er in geslaagd een sterke, vaste vorm aan te houden die het boek overzichtelijk in gebruik maakt. Waar andere dagboeken zich nog wel eens ‘schuldig’ maken aan allerlei uitweidingen, persoonlijke interpretaties en ervaringen met de behandelde Bijbeltekst, is dit boekje er in geslaagd de tekst helder en informatief te benaderen. Hiermee wordt moeite gedaan om aan te sluiten bij de doelgroep, die vaak meer ziet in geloofs- en kennisoverdracht, dan in de persoonlijke noot van de schrijver. De ondertitel ‘helder – informatief – concreet’ wordt in de teksten waargemaakt.

Er is een indeling gemaakt in weekthema’s en daarbij aansluitende dagthema’s.
Per week zijn er vijf weekdagen, wat het mogelijk maakt gemiste dagen in het weekend weer in te halen. Een welkome tegemoetkoming aan de praktijk: het maakt het gemakkelijker om de methode te blijven gebruiken. Wanneer het eens een dag niet lukt om er aan toe te komen, heb je niet direct het gevoel achter te lopen. Na lezing van de Bijbeltekst gaat het boek in drie slagen in op de tekst. De slagen zijn: Wat staat er? Wat betekent dit? Wat betekent dit voor jou?

Deze drie slagen zijn in elk dagthema aangehouden en zorgen voor een prettig overzicht in de uitleg. Stapsgewijs wordt het op deze manier naar de situatie van de lezer vertaald, zonder al te grote omwegen te maken. Dit zal voor de meeste tieners met autisme een voordeel zijn, maar ook tieners zonder autisme kunnen hier veel plezier aan beleven. Daarna een ‘slotzin’ en een aanzet voor gebed.  Als afsluiter, zeg maar ‘toetje’, is er bij de meeste dagen een verwijzing naar iets extra’s, bijvoorbeeld een lied, een internetlink, een youtubefilmpje. Dit extraatje maakt het makkelijk het geleerde te integreren in de cultuur van nu. Het geeft tieners een stimulans om zelf verder op zoek te gaan binnen het thema van de dag.

Het boek schuwt de moeilijkere onderwerpen niet, en slaagt erin positief en helder uitleg te geven. Grofweg door de inhoud gaand, is er een grotere indeling in aantallen weken te maken. In het tijdsbestek van één jaar komen de belangrijkste onderwerpen van het christelijk geloof aan de orde.  Zo gaan de eerste weekthema’s over wie God is, gevolgd door een aantal weekthema’s over je eigen verhouding tot God, daarna over de rol van Jezus, de Heilige Geest en de kerk. Er is aandacht voor geloofsopbouw, geestelijk leven en hier en daar losse stukjes informatieve Bijbelkennis. Voor alle thema’s geldt dat de aangehouden structuur het verhaal gemakkelijk toegankelijk maakt, wat, naast de inhoud, de grote verdienste van dit boek is.

In een interview met Family 7 vertelt Jenneke Wolvers, een van de redacteuren, dat het voor de schrijvers vaak moeilijk was om het strakke format vast te houden. De reden voor het format is het creëren van duidelijkheid. In de uitleg wordt beeldspraak vermeden, en waar de Bijbeltekst zelf gebruik maakt van beeldspraak, wordt deze uitgelegd, zodat de lezer er grip op kan krijgen. Wolvers’ ambitie voor lezer is:  “een schatgraver zijn, de bijbel onderzoeken, wat wordt hier nu bedoeld, de Bijbel heeft altijd een tweede laag.” Ze vindt het fijn als tieners die spannende tweede laag ook zelf ontdekken.

Het standaard format zorgt ervoor dat je als lezer snel je weg vindt. Door de structuur hebben de stukjes een herkenbare opbouw, wat het gemakkelijker maakt er aan vast te houden. Deze heldere opzet zal veel mensen met autisme zeker helpen om via dit boek te genieten van wat de Bijbel te bieden heeft. Daarnaast is dit dagboek ook voor tieners die geen autisme hebben, maar houden van duidelijkheid, een aanrader om de Bijbel mee te ontdekken.

Tera Voorwinden en Jenneke Wolvers (redactie) | Bijbels dagboek voor tieners. Helder – informatief – concreet. Speciaal voor tieners met autisme | Uitgeverij Columbus