Bisdom Roermond zet religieuze gemeenschappen in de etalage

In een handzaam en prettig vormgegeven brochure presenteert het bisdom Roermond de religieuze gemeenschappen in Limburg aan jongeren.

De brochure is letterlijk het toonbeeld van het geestelijk A tot Z van het bisdom. Van de Abdij Sint Benedictusberg tot aan de Zusters van het arme Kind Jezus: 16 religieuze groepen laten zien wat hen ten diepste beweegt.

‘Religieuze gemeenschappen in Limburg’ wordt speciaal uitgegeven in het teken van het jaar van het godgewijd leven en is verzorgd door het roepingenpastoraat. Het voorwoord is van hulpbisschop Everard de Jong. Hij nodigt speciaal jongeren uit het leven van religieuzen te ervaren. “En als je geen religieus wordt, kun je natuurlijk ook Jezus navolgen in zijn goedheid.”

De teksten zijn zeer gemakkelijk leesbaar en geven in het kort weer wat de kern is van de leefgemeenschappen. Met bekende loten aan de stam, zoals de Jezuieten en Benedictijnen, maar ongetwijfeld ook verrassende activiteiten vanuit inspirerende plekken die minder bekend zijn. Zoals de Spiritijnen die jaarlijks een oriëntatiereis naar een land in Afrika organiseert. Of de werken voor thuislozen door de karmelietessen in Sittard. Een spirituele doorleefde rijkdom ontvouwt zich in alle eenvoud in 50 pagina’s.

Rond 2 februari aanstaande wordt de brochure verspreid vanwege de Dag van het Religieuze Leven. Op die dag zijn er diverse activiteiten in Limburgse kloosters en gemeenschappen.