Het jaar van Lucas. Optrekken met Jezus

Het jaar van Lucas

Van week tot week nemen de auteurs je mee, op weg, aan de hand van Lucas. Het kerkelijk jaar – jaar C – wordt gevolgd, van Advent, naar Kerstmis, naar Vasten, Pasen, Pinksteren en die lange tijd waarin de bevrijdende boodschap van Jezus wordt uitgewerkt.

door Joost Jansen oPraem

Twee auteurs: de een schrijft, de ander illustreert, de combinatie is verrassend en is ook de kracht van dit boek. Woord en beeld kunnen niet zonder elkaar.
De tekst van de Bijbel wordt gegeven, de titel die erboven is gezet, de andere korte opmerkingen, is dat alles genoeg als exegese? Exegese is niet het doel van dit boek, hoewel de auteurs voldoende kundig zijn op dit terrein. Het boek wil eerder oproepen tot gesprek. Je moet er mee aan de slag, met anderen. De opmerkingen bij iedere Bijbelpassage zijn veelzeggend. Wat je in een titel al niet kunt duiden! Veelal genoeg voor gesprek. Bijbeltekst + duiding + gebed + beeld: deze combinatie is de kracht van dit boek.

Het boek is ontstaan binnen de muren van een gevangenis. Deze plaats zorgt voor een verrassende kijk op Bijbelpassages. Wie koppelt ‘vasten’ aan ‘vastzitten’? En ‘gastvrijheid’ aan de ‘vrijheid van gasten’? Je leert anders luisteren en kijken naar de Blijde Boodschap.
Kortom: aan de slag met dit boek en dus met de Blije Boodschap.

Joost Jansen is norbertijn van de Abdij van Berne, prior van de abdij, pastoor van de parochie Heilige Augustinus (Berlicum/Middelrode, Dinther, Heeswijk en Loosbroek) en redacteur van Katholiek.nl

Wim Timmer & Erwin Timmermans | Het jaar van Lucas. Optrekken met Jezus | Jongbloed Heerenveen 2018