Overweging: Wee u…

Wijzende vinger

N.a.v. Matteüs 23,27-32 Wanneer de ontknoping van een thriller nadert, worden vaak de standpunten extra uitvergroot. Het moet duidelijk zijn dat het serieus is, het gaat ergens om! Zo ook in wat men wel eens het ‘proces van Jezus’ noemt. Terwijl we uit historische onderzoek mogen aannemen dat Jezus nauw verwant is aan de groep […]

Overweging: Kruimels

Brood

N.a.v. Matteüs 15,21-28 ‘De kruimels de van de tafel vallen…’: de uitdrukking wordt gebruikt om aandacht te vragen voor wat onbeduidend is, dat wat van de tafel afgevallen is, of wat zomaar even tussendoor is opgemerkt en dat wellicht van waarde is. Zijn deze kruimels van belang? Aan de vruchten zul je het kennen, ook […]

Overweging: Die ene parel

Schelp met parel

N.a.v. Matteüs 13,44-46 Er wordt een schat in het vooruitzicht gesteld, en een parel. Jezus doet een beroep op de ingeboren begeerte om mooie dingen binnen te halen. Zullen we eerst eens beginnen met te bepalen wat voor mij, voor ieder van ons die schat is, of die ene parel? Ik denk dat de parabel […]

Column: Wandelen

Het was een ‘gekwetter’ van jewelste bij ons in de refter deze morgen. Het Kloosterpad is erg in trek en één van de halteplaatsen (met overnachting) is de Abdij van Berne. Het ontbijt doet me denken aan de refugio’s op weg naar Santiago de Compostela. Ook daar mensen die elkaar niet kennen, voor één avond, […]

Om de eenheid…

Hosties

Paus Franciscus heeft afgelopen vrijdag 16 juli een Motu proprio (een pauselijk schrijven op persoonlijke titel) doen uitgaan over een spannend liturgisch onderwerp: de ‘buitengewone ritus’. Hiermee wordt bedoeld de wijze van liturgie vieren zoals die gegeven wordt door het Missaal van Pius V (na het Concilie van Trente in de 16e eeuw) en gemodificeerd […]

Overweging: geroepen

Kaarsjes, Bijbel en crucifix

N.a.v. Matteüs 10,1-7          De ene naam na de ander wordt opgenoemd in dit stukje evangelie. Je kunt het doen zoals mijn moeder dat deed toen we klein waren: de namen van haar zes kinderen werden in sneltreinvaart opgenoemd en ze stopte bij de naam van het kind dat ze op het oog had. Je kunt […]

Overweging: ‘Gaat heen!’

Vrijheid

N.a.v. Matteüs 8,28-34 Jezus die gezag heeft over kwade, verwarrende geesten in mensen… Wat is dat toch? Is het omdat Hij Jezus is, de Zoon van God? Zeker. En toch voel ik dat ik het dan verder van me af zet. Deze kracht louter toebedelen aan Hem, ontslaat mij niet om in contact met kwade, […]

Overweging: Johannes de Doper

Getekend hart

De aspergebedden kunnen we tot rust komen, het ‘witte goud’ is bij de mensen – in dank – op tafel gekomen en heeft de telers weer ruim voldoende opgebracht. Want op het feest van de geboorte van Johannes de Doper eindigt het steekseizoen van de asperges. Oude gebruiken, noodzakelijk voor het natuurlijke herstel, tegenkracht voor […]

Overweging: in stilte

Stilte

 N.a.v. Matteüs 6,1-6.16-18 Into great silence: zo heet de indrukwekkende film over de kartuizers in de Grande Chartreuse. Twee uur beelden, bijna zonder geluid, alleen ‘omgevingsgeluid’ van een druppende kraan, een piepende deur, een sloffende monnik. Een film over mensen die de eenzaamheid kiezen als weg van gebed, van ontmoeting met God. Voor weinigen weggelegd, […]

Overweging: een jota

Leviticus Hebreeuws

N.a.v. Matteüs 5,17-19 Zelfs geen jota mag veranderd worden aan de woorden van de Tora, de levensrichting die God ons toevertrouwt. Is dat geen letterknechterij? Een jota is een ‘kommaatje’,  een stipje, dat komt toch niet zo nauw? Soms wel. Ik herinner me nog een discussie over de plek van de komma in een zin: […]

Overweging: Sacramentsdag

Pier van Scheveningen

‘U bent van de kerk?’ Een agent vroeg dit aan en medebroeder op het strand van Scheveningen. ‘Ja, dat klopt.’ ‘Vertelt u me dan eens: ieder jaar – eind mei, of begin juni – komen van donderdag tot zondag hier veel Duitsers. Maar het is nog geen vakantietijd! Is daar een reden voor?’ De medebroeder […]

Oh God!

Magazinecover 'Oh God!'

Magazine van Kerknet – nr. 2, mei 2021: Onderweg De ‘glossy’ is in. Overal zie je ze verschijnen. Vele, goedgekozen, illustraties, teksten die er toe doen, vaak gerangschikt rond een thema. Soms zijn de bouwstenen wat willekeuriger bijeengebracht. Ook de religieuze markt wordt de laatste tijd bediend door de glossy. In Nederland heb je Klooster, […]

De duivel

Concert

Zie ik het goed? Bij enkele optredens op het Eurovisie Songfestival zie ik bij verschillende artiesten in beeld en in woord de duivel, of satan, langskomen. En ik dacht dat deze onheilspellende figuur allang verdwenen was uit onze collectieve grabbelton. Neen dus. En daar springen en dansen ze, in een wirwar van figuren en spetterende […]

Overweging: Wedijveren

Kleine kaars in handen

N.a.v. Marcus 10,32-45 Ze trekken al een poosje met Jezus op. Ze hebben veel achter zich gelaten voor dit avontuur. Vaak hebben ze nog een vrouw en kinderen thuis. Zouden die zich kunnen redden? Voldoende bescherming, voldoende voedsel en kleding? Wanneer je optrekt met zo’n charismatische mens als Jezus, zul je wel voldoende eten hebben. […]

Wat is waarheid?

Struisvogel

 N.a.v. Johannes 17,11b-19 Er is veel fake, of het nu fakenieuws is of andere ‘fake…’. Wat is waar? Deze vraag wordt veelvuldig gesteld. ‘Je weet gewoon niet meer wat je moet geloven,’ verzucht iemand. En men wordt voorzichtig, zwijgt dan maar. Anderen gaan er in mee en worden weer tot de orde geroepen dat het […]

De ‘Cloud’

Wolk

N.a.v. Marcus 16,15-20 Het is Hemelvaartsdag! De dag van dauwtrappen, van vroeg de deur uit om in de prachtige natuur met veel ontluikend groen te genieten van Gods Schepping. Het is de dag dat er in ons christelijk geloof een overgang gemaakt wordt van de lijfelijke aanwezigheid van Jezus te midden van zijn vrienden naar […]

Overweging: economie

Broden

N.a.v. Johannes 6,35-40 Johannes de evangelist wijdt een heel hoofdstuk aan ‘brood’ (Johannes 6). Jezus als Brood van eeuwig leven. Het enthousiasme en de weerstand die Hij hiermee oproept. Brood: levensnoodzakelijk om niet van honger om te komen, of dit nu het materiële brood is of het geestelijke voedsel. Er is veel over geschreven en […]

Overweging: niet het oordeel

mensen op bouwplaats

N.a.v. Johannes 3,16-21 Neen, niet het oordeel maar eerder acceptatie. ‘Daar gaan we weer…’, is hierop vaak de reactie. Want wij willen geen ‘watjes’ zijn en voor onze mening, voor onze keuzes uitkomen. Iemand zegt iets, stelt een daad, anderen reageren, en een oordeel is snel gegeven. Is het dan niet goed om een situatie […]