Brief uit de missie 133: Pater Benedictus aan de voet van de Kilimanjaro

handgeschreven brief

De redactie van het maandblad Katholieke Missiën plaatste in 1922 een drietal artikelen over een missionaris die werd aangeduid als pater Benedictus. Hij was afkomstig uit de Elzas in de periode vóór de Eerste Wereldoorlog, toen dat gebied tot het Duitse keizerrijk behoorde. De geestelijke keek terug op zijn leven. ‘Het was nu meer dan […]

Brief uit de missie 132: Pater Smiers de wildernis in

handgeschreven brieven

Vanaf mei 1890 publiceerden de Nederlandse missionarissen van Mill Hill maandelijks een tijdschrift. Ze noemden het de Annalen van het Missiehuis te Rozendaal. Vanaf de eerste uitgave vinden we brieven uit de missie van Nieuw-Zeeland door onder anderen de paters Becker, Holiërhoek en vooral J. Smiers, afkomstig uit Anna Paulowna in de kop van Noord-Holland. […]

Brief uit de missie 131 – Alfons Bermijn

Handgeschreven brieven

Een van de meest actieve missieorganisaties in China was gevestigd te Scheut bij Brussel. De Belgische en Nederlandse paters van het Onbevlekte Hart van Maria gingen als Scheutisten door het leven. De Vlaming Alfons Bermijn (1853-1915), geboren in St. Pauwels, viel met zijn voortvarende gedrag op bij zijn medebroeders – aanleiding voor de missieleiding in […]

Brief uit de missie 130: Missionaris opgepakt in de Sovjet Unie

Handgeschreven brieven

Boleslas Sloskans, op 31 augustus 1893 geboren te Tilgale (Oost-Letland), niet ver van de grens met Rusland, zat jaren achter elkaar in de ellende. Bij zijn geboorte hoorde Letland bij het rijk van de Russische tsaren. In 1894 kwam Nicholaas II er op de troon in Sint Petersburg. In de toenmalige hoofdstad ging Boleslas, kind […]

Brief uit de missie 129: Missioneren in Nieuw Caledonië

handgeschreven brief

Het zal in het najaar van 1855 geweest zijn dat de bisschop van de Franse stad Clermont-Ferrand een brief kon lezen die pater Pierre Rougeyron (1817-1902) op 30 juni van dat jaar geschreven had vanuit Puebo in Nieuw Caledonië, een eiland in de Stille Zuidzee. Rougeyron had het moeilijk. Twee van zijn medebroeders, Guillaume Duarre […]

Brief uit de missie 128 : Nederlandse Augustijnen onvoorbereid naar Bolivia

handgeschreven brieven

In 2011 publiceerde Nico Beumer een korte geschiedenis van de Nederlandse Augustijnse missie in Bolivia. In vergelijking met andere congregaties en ordes kwamen die, aldus de auteur, pas laat in actie elders op de aardbol. “In de jaren 1929-1930 bloeiden missiecongregaties als nooit tevoren. Je vond ze terug in elk werelddeel. Duizenden paters, broeders en […]

Brief uit de missie 127: Martelaar in Korea (1866)

handgeschreven brief

Johannes Paulus II (r. 1978-2005) was actief in het heilig verklaren en ook de missie verloor de Poolse paus niet uit het oog. Op 6 mei 1984 werden honderd en drie Koreaanse martelaren, die in 1925 en 1968 al het predikaat zalig verwierven, definitief tot de stand van heiligen bevorderd. Een van hen was de […]

Brief uit de missie 126: Duizend rozenkransen voor pater Van de Kimmenade

Handgeschreven brieven

Martinus van de Kimmenade (1892-1972) uit Vlierden bij Eindhoven was vanaf 1922 actief als missionaris aan de oostkust van Afrika, niet ver van het eiland Zanzibar. In het tijdschrift van de missie van de Heilige Geest deed hij regelmatig verslag van zijn activiteiten om de heidenen te bekeren en de opdringende moslims op afstand te […]

Brief uit de missie 125: Nederlandse priesterbeurzen voor de Chinese missie

Handgeschreven brieven

In de loop van de negentiende eeuw trokken steeds meer Nederlandse priesters als missionarissen naar China. Terwijl de paters actief bezig waren met het bekeren van zo veel mogelijk Chinezen, beseften ze dat het niet zeker was dat ze altijd in hun missiegebied konden blijven. Hun aanwezigheid was immers gewapenderhand door militair ingrijpen afgedwongen en […]

Brief uit de missie 123: De eerste missiezusters naar de Filippijnen

handgeschreven brief

Door het huwelijk in 1469 van Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië ontstond een Spaans katholiek koninkrijk waarin geen ruimte meer was voor joden en moslims. Het katholieke geloof moest bovendien elders in de wereld verbreid worden. De vorsten zetten geestelijken in om het Spaanse gezag overal in de koloniën te vestigen en te […]

Brief uit de missie 122: Jozef Van Poeck en de droogte in Gansu (1904)

Handgeschreven brieven

Europese missionarissen die in de negentiende eeuw naar verre landen trokken kwamen in bijzondere klimatologische omstandigheden terecht. Ze verbaasden zich erover hoe de bevolking dan reageerde. Jozef Van Poeck, op 8 juli 1870 geboren in Sint Niklaas (Oost-Vlaanderen), was een van hen. Als Scheutist vertrok hij in 1897 naar het verre oosten en werd gestationeerd […]

Brief uit de missie 121: Broeder Toon Geerts, vermoord in China

handgeschreven brief

Oudenbosch (sinds 1997 onderdeel van de gemeente Halderberge) is een stadje waar je geweest moet zijn. Niet voor niets is er een museum, gewijd aan de Nederlandse zouaven die anderhalve eeuw geleden paus Pius IX militair te hulp schoten tegen het oprukken van de troepen van Garibaldi. Oudenbosch was het verzamelpunt voor de tocht naar […]

Brief uit de missie 120: Jan Baptist Palinckx in gevaarlijk Borneo (1861)

handgeschreven brieven

Jan Baptist Palinckx werd op 28 november 1824 in Nieuw-Vossemeer, het westen van Noord-Brabant, geboren. Als jongeman voelde hij zich geroepen tot het priesterschap en trad toe tot de sociëteit van Jezus, de Jezuieten. Tijdens zijn studie fungeerde hij op het kleinseminarie te Culemborg als surveillant. De in 1900 vermoorde bisschop-martelaar Hamer maakte hem in […]

Brief uit de missie 119: Dominicanen volgen Columbus als missionarissen

Handgeschreven brieven

Acht eeuwen geleden stichtte de Spaanse priester Dominicus Guzman een orde waarvan de leden zich Dominicanen of Predikheren noemden. De geestelijken waren overal op aarde actief om het ware geloof te verbreiden. In 1918, precies honderd jaar geleden, publiceerden ze ter gelegenheid van hun 700-jarig bestaan een boekje, getiteld Heilige Tochten, met een overzicht van […]

Brief uit de missie 118 – Geen resultaten bij de missie in Xinjiang, China

handgeschreven brief

China is hard op weg het meest machtige land van de wereld te worden. Vanuit Peking voeren partij en regering een zo centralistisch mogelijk beleid. In de noordwestelijke provincie Xinjiang hebben de autoriteiten echter de grootste moeite om de bevolking mee te krijgen met wat in de hoofdstad bepaald wordt. Grote aantallen ‘gewone’ Chinezen hebben […]

Brief uit de missie 117 – Rinus Tielen doet goed in Kenia (1930-2011)

handgeschreven brieven

Als je missie-artikelen en -brieven leest van een eeuw en langer geleden, valt op dat de priesters, die naar verre landen trokken, zich als soldaten zagen, soldaten van God. In heel wat landen, meenden ze, regeerde de duivel. Het was er somber en donker. De duivel moest bestreden en verdreven worden. Missionarissen trokken als jonge […]

Brief uit de missie 116: Joachim Quee, missionaris in Manilla 1961-1968

Handgeschreven brieven

Over de katholieke missie kun je veel leren uit de missietijdschriften die vooral vóór de Tweede Wereldoorlog uitgegeven werden. Hoewel er ook na de oorlog veel jonge mannen en vrouwen voor de goede zaak de wereld introkken, verdwenen weldra heel wat van die bladen. De ‘leken’ kregen in de sterk veranderende seculiere wereld minder belangstelling […]