Bisdom Rotterdam brengt diaconale kalender uit

Het bisdom Rotterdam heeft een diaconale kalender uitgebracht voor 2018 en 2019. Op de kalender staan data die voor diaconie relevant zijn, zoals kerkelijke gebedsdagen, missionaire acties op het collecterooster en feestdagen van diaconale heiligen. Handige kalender De kalender is handig voor mensen die in het bisdom werken aan diaconie. Beroepskrachten en vrijwilligers in bijvoorbeeld […]

Kardinaal Eijk: ‘kloof tussen arm en rijk groeit’

Tijdens de jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering in Enschede heeft de Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk gesproken over snel toenemende kloof tussen arm en rijk. Kardinaal Eijk over rijkdom en armoede In de preek wees kardinaal Eijk op de actualiteit van de ‘sociale kwestie’ die in de tijd van Alphons Ariëns speelde. “Er is een snel toenemende kloof tussen arm […]

Praktische handleiding: Samen tegen armoede

De alliantie ‘Knooppunt Kerken en Armoede’ heeft de handleiding ‘Samen tegen armoede’ uitgebracht. Het document is bedoeld voor ambtsdragers en (andere) vrijwilligers die in de plaatselijke situatie met armoede te maken krijgen. Mensen in nood bijstaan In plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen zijn duizenden leden en vrijwilligers actief om mensen in nood bij te staan. Het […]

‘Rouw op mijn dak’, het boek dat er niet zou moeten zijn

In het boek ‘Rouw op mijn dak’ vertelt priester Martin Los een intens verhaal over zijn dochter die hij in 2016 na een slopende ziekte heeft moeten afgeven. Een openhartig boek. Een uniek verhaal en toch herkenbaar voor iedereen die ooit een dierbare heeft verloren. “Mijn leven is ondenkbaar zonder het hare. Steeds meer begin […]

Praag stelt zich kandidaat voor organisatie Wereldjongerendagen 2022

Het stadsbestuur van Praag heeft bij de wekelijkse audiëntie aan de paus de kandidatuur van Wereldjongerendagen in 2022 in de Tsjechische hoofdstad voorgesteld. In 2019 is Panama gastland van dit evenement. Praag is vooralsnog de enige kandidaat voor de organisatie in 2022. Wie uiteindelijk de volgende editie van de Wereldjongerendagen gaat organiseren krijgen we, normaal […]

Taizé in Nederland brengt honderden jongeren bijeen

Deze week bezoeken twee broeders uit de oecumenische gemeenschap van Taizé verschillende plekken in Nederland. Deze bijeenkomsten trekken honderden katholieke en protestantse jongeren waar zij elkaar ontmoeten en samen bidden. Broeders in Nederland Van 12 tot en met 23 november bezoeken broeder Jasper en broeder Sebastiaan verschillende plekken in Nederland om jongeren te ontmoeten en […]

Katholiek Brabant: meer dan alléén een fotoboek

Dat de zuidelijke provincies van Nederland, DE provincies zijn waar het rooms-katholieke geloof het meest zichtbaar is, is iets wat de meeste Nederlandse gelovigen wel weten. Dat de ‘Brabantse kerk’ zoveel materiele en immateriële rijkdom bezit zal soms moeilijk te bevatten zijn. Fotograaf Ramon Mangold ging naar plekken in Brabant, reisde met katholieke Brabanders mee […]

Kerkwijding in Bisdom Groningen

Mgr. Van den Hout zal op 25 november de St. Clemenskerk te Nes (Ameland) opnieuw wijden. In februari 2013 legde een uitslaande brand de monumentale neogotische kerk, gebouwd in 1878 door architect Pierre Cuypers, volledig in de as. St. Clemenskerk Nes op Ameland De St. Clemenskerk te Nes op het eiland Ameland, werd gebouwd in 1878 […]

Kerkbalans organiseert een fotowedstrijd

Actie Kerkbalans organiseert voor de campagne van 2018 een nationale fotowedstrijd. Hieraan kunnen alle kerkleden deelnemen. Kerkbalans is de gezamenlijke, jaarlijkse fondsenwerfactie van de Rooms-Katholiek Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. Kerkleden van jong tot oud, worden gevraagd om de waarde van de eigen kerk weer te geven in één foto. […]

33e zondag door het jaar: Werelddag van de Armen

Paus Franciscus voegt aan de bijzondere feest- en gedenkdagen dit jaar een nieuwe, terugkerende gedenkdag toe: de Werelddag van de Armen. Vanaf dit jaar zal iedere 33e zondag door het jaar in het teken staan van de armen. Dit jaar valt deze dag op 19 november. Jaar van Barmhartigheid Franciscus wil de rijke ervaring van […]

Onderzoeksrapport brengt mogelijkheden en kansen voor jongerenwerk in kaart

Op 7 november heeft de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een onderzoeksrapport gepubliceerd. Hierin worden de mogelijkheden en kansen voor het jongerenwerk in de parochies in kaart gebracht. Het onderzoek geeft antwoorden op de vragenlijst welke door het Vaticaan is verspreid voor de Bisschoppen Synode in 2018 met als thema: ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding […]

Brabantse bisdommen verspreiden een speciaal Bisdom Magazine

In kader van de Brabantse Open Kerkendag op 26 november aanstaande, verspreiden het bisdom Breda en Bisdom ‘s-Hertogenbosch een speciaal Bisdom Magazine. ‘Betekenisvolle gebouwen voor veel mensen’ In het blad heten de beide bisschoppen en de commissaris van de Koning, Prof. dr. Wim van de Donk de lezer welkom. ” Sommige kerkgebouwen zijn herbestemd en sommige […]

Willibrordzondag 2017

In het kader van 500 jaar Reformatie is Willibrordzondag 2017, aankomende zondag 5 november, dit jaar een extra bijzondere aangelegenheid. Maarten Luther bracht 500 jaar geleden de kerk in rep en roer met zijn 95 stellingen en er ontstond later een scheiding tussen katholieken en protestanten. De scheiding is er nog steeds, maar de katholieken […]

Bisdom Roermond ‘promoot’ kerkelijke uitvaart

Het bisdom Roermond gaat promotiemateriaal verspreiden voor een kerkelijke uitvaart. Volgens het bisdom gaan veel mensen niet meer naar de kerk en kiezen hierdoor vanzelfsprekend niet voor een kerkelijke uitvaart. Dit kiezen ze echter ook voor hun overleden dierbaren, die nog wel naar de kerk gingen.  Rond Allerzielen op 2 november zal het bisdom aandacht […]

Glossy ‘Klooster!’ krijgt een vervolg

In mei van dit jaar bracht uitgeverij Adventiat de glossy ‘Klooster!’ uit. In dit blad krijgen buitenstaanders een unieke kijk in kloosters en het leven van de kloosterlingen. Het bleek een groot succes want er werden bijna 20.000 exemplaren van de Glossy verkocht. Genoeg aanleiding voor de uitgeverij om hier een vervolg aan te geven […]

Overleden defensiepersoneel al ruim vijftig jaar herdacht tijdens Requiemviering

Requiemviering Defensiepersoneel

Wanneer er ergens in de wereld Nederlandse defensie slachtoffers vallen wordt dit breed uitgemeten in de media. Bij de terugkomst van de overledenen in hun thuisland zien we de daar bijbehorende militaire ceremonieën. Nabestaanden gaan een tijd van rouw tegemoet en velen van hen vinden steun in het geloof, zoals ook veel defensiemedewerkers daar hun […]

Aantal katholieken stijgt wereldwijd behalve in Europa

Volgens het Jaarboek van de Katholieke Kerk is het aantal gelovigen wereldwijd in het kalenderjaar 2015 gestegen naar bijna 1,3 miljard katholieken. Dit is goed voor bijna 17,7 procent van de totale wereldbevolking. In alle continenten wereld is er in vergelijking met 2014 een stijging te zien, behalve in Europa. Daar daalde het aantal katholieken met […]