woensdag 24 april 2019

Brief uit de missie 11 Vroeg christendom in Iran

Sinds de revolutie van imam Khomeini is Iran een islamitische republiek geworden. De belangrijkste bestuurlijke positie in het land is niet in handen van...

Brief uit de missie 10 – Het doden en dopen van kleine kindjes

In de loop van de negentiende eeuw drongen er allerlei gruwelijke berichten in Europa door. De Chinezen hielden niet van hun kinderen. Een kinderleven...

Brief uit de missie 9. Het thuisfront, de H. Kindsheid

Eén van de invloedrijkste organisaties die de Nederlandse missie voortstuwde was de H. Kindsheid. De bisschop van Nancy richtte de genootschap in 1843 op,...

Brief uit de missie 8: Zuid-India

Harry Knipschild doet in deze achtste Brief uit de Missie verslag van de duizenden bekeringen in Zuid-India. Daar is bijvoorbeeld de missionaris pater Tourcade...

Brief uit de missie 7: Kaatje Dierckx, martelares uit Ossendrecht

Kaatje Dierckx Het zat Kaatje Dierckx niet mee in de eerste jaren van haar leven. Drie jaar nadat ze in maart 1866 in Ossendrecht...

Brief uit de missie 6: Aagje Wesselingh: Als witte zuster van Zoeterwoude naar Oeganda

Oeganda wordt meestal in één adem genoemd met het schrikbewind van Idi Amin. Onder zijn dictatuur verloren honderdduizenden Oegandezen het leven. In de loop...

Brief uit de missie 5: De missie van Paraguay

Films over de missie zijn er niet zo veel. In zekere zin is dat jammer want in de brieven die de missionarissen schreven worden...

Brief uit de missie 4: Missie in het Land der Boeren

In de zeventiende eeuw besloot de VOC zich te vestigen op de zuidelijke punt van Afrika. Schepen op weg naar het oosten van Azië...

Brief uit de missie 3: Een missionaris onder de goudzoekers in Californië

In de tweede helft van de achttiende eeuw trokken Franciscaner monniken vanuit de westkust van Mexico in noordelijke richting. Op regelmatige afstanden bouwden ze...

Brief uit de missie 2: Huc en Gabet in Lhasa, Tibet (1846)

In 1845 reisden twee Franse missionarissen vanuit Mongolië naar Lhasa in Tibet met als doel het vervreiden van het katholieke geloof. Het waren Evariste...