zondag 27 september 2020
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 12: Op missie in Afghanistan met pater Browne

Na het neerslaan van de grote Indiase opstand in 1857 (‘The Great Mutiny’) probeerden de Britten hun aanwezigheid in de regio steeds verder uit...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 11 Vroeg christendom in Iran

Sinds de revolutie van imam Khomeini is Iran een islamitische republiek geworden. De belangrijkste bestuurlijke positie in het land is niet in handen van...
handgeschreven brief

Brief uit de missie 10 – Het doden en dopen van kleine kindjes

In de loop van de negentiende eeuw drongen er allerlei gruwelijke berichten in Europa door. De Chinezen hielden niet van hun kinderen. Een kinderleven...
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 9. Het thuisfront, de H. Kindsheid

Eén van de invloedrijkste organisaties die de Nederlandse missie voortstuwde was de H. Kindsheid. De bisschop van Nancy richtte de genootschap in 1843 op,...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 8: Zuid-India

Harry Knipschild doet in deze achtste Brief uit de Missie verslag van de duizenden bekeringen in Zuid-India. Daar is bijvoorbeeld de missionaris pater Tourcade...
handgeschreven brief

Brief uit de missie 7: Kaatje Dierckx, martelares uit Ossendrecht

Het zat Kaatje Dierckx niet mee in de eerste jaren van haar leven. Drie jaar nadat ze in maart 1866 in Ossendrecht (Noord-Brabant) geboren...
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 6: Aagje Wesselingh: Als witte zuster van Zoeterwoude naar Oeganda

Oeganda wordt meestal in één adem genoemd met het schrikbewind van Idi Amin. Onder zijn dictatuur verloren honderdduizenden Oegandezen het leven. In de loop...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 5: De missie van Paraguay

Films over de missie zijn er niet zo veel. In zekere zin is dat jammer want in de brieven die de missionarissen schreven worden...
handgeschreven brief

Brief uit de missie 4: Missie in het Land der Boeren

In de zeventiende eeuw besloot de VOC zich te vestigen op de zuidelijke punt van Afrika. Schepen op weg naar het oosten van Azië...
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 3: Een missionaris onder de goudzoekers in Californië

In de tweede helft van de achttiende eeuw trokken Franciscaner monniken vanuit de westkust van Mexico in noordelijke richting. Op regelmatige afstanden bouwden ze...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 2: Huc en Gabet in Lhasa, Tibet (1846)

In 1845 reisden twee Franse missionarissen vanuit Mongolië naar Lhasa in Tibet met als doel het vervreiden van het katholieke geloof. Het waren Evariste...
handgeschreven brief

Brief uit de missie 1: Aankomst in Peking (1890)

Van 8 tot 24 augustus zullen dit jaar de Olympische Spelen in Peking gehouden worden. De stad werd aan het einde van de dertiende...