20 juni 2018

Archief

Het aartsbisdom omvat de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en een deel van Flevoland (Oost Flevoland). Er zijn (2011) ruim 748.000 geregistreerde katholieken. Het aartsbisdom telt drie vicariaten en vijftig parochies. (Aarts)Bisschop Kardinaal mgr. dr. W. J. Eijk...

Een aartsbisschop is een bisschop die aan het hoofd staat van een aartsbisdom. Een aartsbisdom is veelal het belangrijkste bisdom in een kerkprovincie, die op haar beurt is bestaat uit een aantal bisdommen. Hij is...

Een abdij is een klooster met aan het hoofd een abt of abdis. Met name benedictijnen, kartuizers, cisterciënzers en norbertijnen wonen in een abdij. Om een abdij te starten (stichten) zijn minimaal 12 bewoners nodig. Een...

De vraag of abortus toelaatbaar is, vormt een belangrijke ethische kwestie die veel emoties oproept. Want wat doe je als je hoort dat je kindje mogelijk een beperking heeft? Of zelfs niet levensvatbaar lijkt te...

Een abt (of abdis, indien vrouwelijk) is het hoofd van een abdij. Hij/zij is de 'primus inter pares' van de monniken en wordt in de hiërarchie gevolgd door de prior. In zijn werkzaamheden wordt de...

De term ‘Ad limina apostolorum’ betekent letterlijk: ‘naar de drempels van de apostelen’. Hiermee worden de graven van de apostelen Petrus en Paulus in Rome bedoeld. Ad limina apostolorum of kortweg ‘Ad limina’ is de...

Het woord ‘advent’ is afkomstig van het Latijnse woord ‘adventus’, komst. Christenen bereiden zich voor op de komst, de geboorte van Jezus, het Licht van de Wereld. Op de eerste zondag van de Advent begint...

Het Japanse Akita is een plaats waar Maria is verschenen. Waar en wanneer? Akita, 1973 Zieneres: Zuster Agnes Katsuko Sasagawa Gebeurtenissen De gebeurtenissen zijn begonnen op 12 juni 1973. Zuster Agnes Sasagawa zag heldere stralen van het tabernakel schitteren....

De Paus wordt binnen de katholieke kerk betiteld als plaatsbekleder van Christus, opvolger van Petrus en bisschop van Rome. Hij wordt ook wel aangeduid als Heilige Vader, of papa (de vertaling van vader uit het...

Gedachtenis: 1 november (Hoogfeest) Aan het feest van Allerheiligen zijn verschillende andere vieringen voorafgegaan. In de zevende eeuw is er de herdenking, ieder jaar, van de inwijding van het Romeinse pantheon als kerk van Maria en...