Aartsbisschop

    Een aartsbisschop is een bisschop die aan het hoofd staat van een aartsbisdom. Een aartsbisdom is veelal het belangrijkste bisdom in een kerkprovincie, die op haar beurt is bestaat uit een aantal bisdommen. Hij is dan tevens metropoliet van deze kerkprovincie. Hij kan echter ook bisschop zijn van een aartsbisdom dat geen suffragane (onderhorige) bisdommen heeft. Dan is hij geen metropoliet. Een voorbeeld hiervan is de aartsbisschop van Luxemburg.

    Relatie met de paus

    Een aartsbisschop heeft als extra taken, naast het bisschopsambt in zijn eigen bisdom, te waken over het geloof. Hij dient de paus over misstanden in de bisdommen in te lichten. Ook kan iemand benoemd worden tot aartsbisschop wanneer hij werkzaam is in de Romeinse Curie of in de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel, zoals een nuntius. Hij is dan titulair aartsbisschop van een aartsbisdom dat niet meer bestaat.

    België en Nederland

    De aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, en daarmee metropoliet van de Belgische Kerkprovincie is aartsbisschop André-Joseph Léonard. De aartsbisschop van het aartsbisdom Utrecht, en daarmee metropoliet van de Nederlandse Kerkprovincie is Willem kardinaal Eijk. Er is een aantal aartsbisschoppen die ook de (ere)titel van patriarch dragen, zoals die van Venetië, Lissabon, Goa (West-India) en in het oosten (Babylonië, Antiochië, Silicië, Lvov en Alexandrië).