Bisdom Breda

  Het westelijk deel van de provincie Noord-Brabant is het grondgebied van het bisdom Breda. Er leven een half miljoen katholieken in dit bisdom, net een minderheid van de totale bevolking.
  Het bisdom kent vanaf 1 januari 2012 twee vicariaten: Middelburg (met 28 parochies; 228.000 katholieken) en Breda (met 33 parochies; 208.000 katholieken). Medio 2013 zouden het aantal parochies moeten zijn teruggebracht tot 25-28.

  Bisschop
  Mgr. J.W.M. Liesen (benoemd op 26 november 2011, installatie 28 januari 2012)
  Diakenwijding: 17 september 1983
  Priesterwijding: 16 juni 1984
  Bisschopswijding: 18 september 2010 door mgr. Hurkmans, mgr. Wiertz en mgr. Lescrauwaet msc

  Mgr. J.H.J. van den Hende is diocesaan administrator
  Diakenwijding: 1990
  Priesterwijding: 6 april 1991
  Benoeming tot bisschop: 9-9-2006 (bisschop van Breda)
  Bisschopswijding: 25-11-2006
  Bisschop per 31 oktober 2007
  Bisschopswijding: 25-11-2006 (Breda)
  Mgr. Van den Hende werd op 2-7-2011 als bisschop van Rotterdam geinstalleerd.