Bisdom Den Bosch

  Omvang
  Het bisdom komt grotendeels overeen met het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant. Het westelijk deel behoort tot het bidom Breda. Er zijn 334 samenwerkingsverbanden en parochies (2002).
  71% van de bevolking is katholiek: dit zijn bijna 1,5 miljoen Nederlanders.

  Bisschop
  dr. G.J.N. de Korte
  Diakenwijding: 10-1-1987
  Priesterwijding: 5-9-1987
  Bisschopswijding: 2-6-2001 (Groningen-Leeuwarden)
  Installatie: 14-5-2016 (‘s-Hertogenbosch)

  Hulpbisschop
  Mgr. R.L.M. Mutsaerts
  Priesterwijding: 5-6-1993
  Bisschopswijding: 18-09-2010

  Eric van den Berg is initiatiefnemer en oud-hoofdredacteur van Katholiek.nl. Hij werkt als communicatiestrateeg en is negenvoudig auteur. Geregeld wordt Eric gevraagd katholieke thema's toe te lichten voor RKK/NCRV, EO, Groot Nieuws Radio, het Nederlands Dagblad en andere media.