Het bisdom Groningen-Leeuwarden omvat de gehele provincies Groningen, Friesland en Drente, plus de gemeente Noordoostpolder. Het is één van de grootste bisdommen in Nederland, geografisch gezien. Qua aantallen echter niet: de minste Nederlandse katholieken wonen in dit bisdom. In 2000 staan iets meer dan 112.000 gelovigen geregistreerrd. Dit komt overeen met 6,5% van de bevolking.

Bisschop
dr. C.F.M. (Ron) van den Hout
Diakenwijding: 7-11-1992
Priesterwijding: 5-6-1993
Bisschopswijding: 3-6-2017

Geschiedenis
Het grondgebied van het bisdom behoorde vooreerst tot het aartsbisdom Utrecht. Het bisdom Groningen werd opgericht in 1956. Eerste bisschop was mgr. P.A. Nierman. Hij werd in 1969 opgevolgd door mgr. J.B.W.M. Möller. In 1999 werd mgr. dr. W. J. Eijk tot bisschop benoemd. Zijn opvolger, nadat Eijk aartsbisschop werd in 2008 is mgr. De Korte.

Er was al eerder een bisdom Groningen geweest, maar dat omvatte toen alleen ongeveer de provincies Groningen en Drenthe; voor Friesland werd het bisdom Leeuwarden opgericht. Dit gebeurde op aandringen van koning Philips II. Door de oprichting van nieuwe bisdommen hoopte hij dat aan de kerkelijke misstanden een halt toegeroepen zou worden en aan de opdringerige reformatie een tegenwicht geboden kon worden. In 1561 werd Johan Knijff, een Franciscaan, tot eerste bisschop van Groningen benoemd. Hij was een goed mens en een bekwaam bisschop maar hij kreeg een onmogelijke taak. De bisschop van Münster was het er niet mee eens dat hem gebied werd afgenomen. De monniken van Aduard en Wittewierum waren ontevreden dat een deel van de inkomsten van hun klooster voor het nieuwe bisdom werd bestemd. Met hulp van Alva kon Knijff pas in 1568 zijn intrede in Groningen doen. In 1576 stierf hij aan de pest zonder veel te hebben bereikt. Na hem werd nog twee keer een bisschop benoemd. Zij kregen echter niet de kans in Groningen te worden gewijd en hun ambt uit te oefenen. Daarmee was het met het bisdom Groningen voorlopig gedaan.

In 2006 verandert de naam van het bisdom in Bisdom Groningen-Leeuwarden. Het initiatief om de naam te veranderen komt van bisschop Eijk. “Toen ik aantrad als bisschop heb ik mij verdiept in de katholieke geschiedenis van het noorden. Daarbij is de rol van de Friese katholieken groot geweest, reden te meer om die tijdens ons jubileum eer aan te doen en dus de naam te veranderen.”