Bisdom Rotterdam

  16,5 procent van de totale bevolking is Rooms-Katholiek en maakt deel uit van het typisch grootstedelijke bisdom Rotterdam. Dit zijn ongeveer 600.000 katholieke gelovigen. Er zijn 187 zielzorgeenheden.
  De provincie Zuid-Holland komt vrijwel geheel overeen met de bisdomsgrenzen, uiteraard inclusief de Zuid-Hollandse eilanden. Vanaf 1 januari 2011 hoort ook de parochie in het Utrechtse Kamerik bij het bisdom. Begin 2002 kende het bisdom 47 samenwerkingsverbanden en 37 zelfstandige parochies verdeeld over zes dekenaten. In 2007 zijn de zes dekenaten vervangen door drie ‘kringen’ onder leiding van 2 dekens. In het bisdom zijn 107 priesters werkzaam, 5 diakens, 57 pastoraal werkers en ca. 30.000 vrijwilligers.

  Bisschop
  Bisschop Mgr. dr. J.H.J. van den Hende

  Diakenwijding: 1990
  Priesterwijding: 6 april 1991
  Benoeming tot bisschop: 9-9-2006 (bisschop van Breda)
  Bisschopswijding: 25-11-2006 (Breda)
  Installatie als bisschop van Rotterdam: 2-7-2011

  Geschiedenis
  Rotterdam is een jong bisdom, opgericht in 1956 en bestaat in 2006 dus vijftig jaar. Voordien viel het gebied onder het bisdom Haarlem. Mgr. Hans van den Hende is de vijfde bisschop. Als voorgangers had hij A.H. van Luyn sdb, Mgr. M.A. Jansen, Mgr. A.J. Simonis en Mgr. R.Ph. Bär.