Bijbel

  De Bijbel (of Heilige Schrift) is niet één boek, maar een verzameling van 73 boeken. Bijbel komt van het Griekse biblia en dat betekent ‘boeken’. De boeken die tesamen de Bijbel vormen komen uit verschillende tijdsperioden en hebben verschillende inhouden en vormen (van verhalen, getuigenissen tot gedichten). Het zijn boeken met spanning, liefde, avontuur, verdriet, succesverhalen en verhalen van tekortkomingen.

  [one_half] De Bijbel geeft volgens de gelovigen de weg weer die God met de mensen gaat. Daardoor verhaalt de Bijbel over de schepping, de geschiedenis van het Joodse volk (Israel), het leven van Jezus en van de allereerste volgelingen van Onze Lieve Heer. Naast alle menselijke emoties die in de bijbelboeken staan, gaat de Bijbel over vragen die iedereen heeft: Wat is de zin van het leven? Is er leven na de dood? Bestaat God überhaupt? Hoe ga je om met schuld?

  De Bijbel is in twee delen verdeeld:

  • het Oude Testament
  • het Nieuwe Testament

  De Bijbel is niet één werk, maar bestaat uit diverse geschriften die in verschillende plaatsen door eeuwen heen tot stand zijn gekomen. Later zijn deze boeken ‘gebundeld’ en is er goddelijk gezag aan toegekend. Dit goddelijk gezag noemt men ook wel canon (= richtsnoer).[/one_half]

  [one_half_last]Bijbel vandaag

  Iedere dag lezen katholieken de bijbel. Hieronder vind je de bijbeltekst van vandaag.

  [/one_half_last]

  Hoogtepunten uit de Bijbel

  Waar begin je, als je de Bijbel niet of nauwelijks (meer) kent? 73 boeken is nogal wat. De Bijbel kent vele bekende verhalen, waar iedereen wel een keertje mee in aanraking is geweest of minimaal van horen zeggen. Een klein aantal zijn hier als voorbeeld  opgenomen. Ze spreken mensen al eeuwenlang aan. Ze ontroeren, zetten tot denken aan en/of verdiepen je geloof. Je vindt er nog veel meer op de site van de Katholieke Bijbelstichting.

  •  Het scheppingsverhaal
  • Kaïn en Abel
  • Het oordeel van koning Salomon
  • De Toren van Babel
  • De geboorte van Jezus (het Kerstverhaal)
  • De bruiloft te Kana
  • Het Laatste Avondmaal
  • De dood van Jezus
  • Een ongelovige Tomas
  • Andere Bijbelverhalen
  • Het vraaggesprek met Nikodemus

  Niet-opgenomen

  De teksten die in de Bijbel uiteindelijk zijn opgenomen, wordt de canon genoemd. Toch zijn er verschillende bronteksten, die de bijbel uiteindelijk niet hebben gehaald. Voorbeelden zijn:

  • het Thomas Evangelie, ook wel het vijfde evangelie genoemd
  • de Protoevangelium Jacobi (Jacobus Evangelis of Genesis Marias) over Maria.