Halloween

  Halloween is een feestdag die vooral in de Angelsaksische wereld wordt gevierd (landen als Ierland, Engeland, Amerika en Canada). Op 31 oktober verkleden kinderen zich en bellen als het donker wordt aan bij huizen in de buurt die versierd zijn met pompoenen en lichtjes, en roepen “trick or treat” (de keuze gevend tussen een plagerijtje uithalen of een versnapering krijgen). De bewoners geven de kinderen dan snoepjes. Jonge volwassenen gaan soms naar Halloweenfeesten.

  “Halloween” is afgeleid van Hallow-e’en, of All Hallows Eve (Allerheiligenavond). Dat laatste verwijst naar de avond voor Allerheiligen dat op 1 november in de katholieke kerk wordt gevierd.

  In de Iers-Keltische kalender begon het nieuwjaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije dag. Tegelijkertijd geloofden de Kelten dat op die dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar.

  In de negende eeuw vermengt het christelijk eren van de doden zich met de Keltische volkscultuur.
  Op Allerzielen – 2 november – gaan katholieken de dorpen rond door en bedelden zielebroodjes (brood met krenten). Voor elk broodje werd voor de gever gebeden, dat de overledenen uit hun familie maar snel uit het vagevuur en in de hemel kwam.
  Een soortgelijke vermenging tussen lokale volkscultuur en christendom vindt plaats met de Mexicaanse Dag van de Doden. Op 1 en 2 november wordt in Mexico en andere Latijns-Amerikaanse landen – expressief uitgedrukt met versieringen – herdacht dat overleden zielen tijdelijk terugkeren op aarde.

  In recentere tijden wordt de connotatie met spiritisten en het verkleden als heksen, duivels en gothic girls gemaakt.

  In Nederland en België wordt er steeds meer aandacht besteed aan het Halloweenfeest onder invloed van de amerikanisering. Er worden verkleedpartijen en Halloweenparty’s gehouden.
  In sommige delen van Nederland en België is rond deze tijd het van oorsprong katholieke Sint-Maartenfeest populairder onder jongeren (van alle gezindten). Dan gaan kinderen langs de deuren gegaan met liedjes en versjes om snoep in te zamelen.

  Verschillende kerkgenootschappen, waaronder ook katholieken, waarschuwen voor Halloween. Het zou heidens zijn en – in recentere varianten van Halloween – spiritisme bevorderen. Spiritisten roepen geesten op en dat is volgens de bijbel niet toegestaan. Protestantse kerken verwerpen Halloween (en ook Allerzielen) omdat Allerzielen en de katholieke leer van het vagavuur niet wordt erkend.