Handschriften

    Een handschrift is een met de hand geschreven document, meestal van voor de uitvinding van de boekdrukkunst. Het wordt ook wel manuscript of codex (“boek” of meervoud codices) genoemd. Handschriften kunnen zijn geschreven op verschillende papiersoorten, zoals papyrus en vellum.
    In religieuze context zijn handschriften rond de bijbelboeken van bijzonder belang. Een voorbeeld van religieuze handschriften uit de Middeleeuwen zijn de getijdenboeken. Een getijdenboek is een handschrift dat werd gebruikt om het getijdengebed door de dag te bidden.

    Taal is een belangrijke discriminator om bijbelse handschriften te dateren. Er zijn ruwweg drie belangrijke talen:

    In de vijftiende eeuw ontstaat meer productie, en onder invloed van technologie de boekdrukkunst. Een incunabel kun je als opvolger van het handschrift beschouwen en is een gedrukt (en dus niet handgeschreven) boek, blad papier of prent uit de periode ca 1450 tot 1500. Boeken gedrukt tot 1540 worden postincunabelen genoemd.