Heilige boeken en belangrijke documenten

    Iedere religie heeft heilige teksten. Dat wat aan gelovigen is geopenbaard en vastgelegd. Katholieken kennen het geschreven Woord (de Bijbel) en het gesproken Woord (ook wel: ongeschreven Woord, of heilige Traditie): teksten die zijn voortgekomen door de eeuwen heen met God als bron.

    Dit is gelijk het belangrijkste verschil met andere christenen. Katholieken hebben twee wegen van de openbaring, waar protestanten er een hebben (dit wordt sola scriptura genoemd: alleen de Bijbel). Heilige teksten zijn de meest belangrijke bron voor het katholieke geloofsleven, en tegelijkertijd geven ze verschillen van interpretatie. Want hoe moet je soms eeuwenoude teksten begrijpen, als ze in een andere taal, in een andere cultuur en een andere tijd zijn geschreven.

    Katholieken geloven dat de Bijbel door God geïnspireerd en geopenbaard is zodat wij toegang hebben tot bovennatuurlijke waarheden. Tegelijkertijd is de Bijbel een verzameling boeken, met gedichten, geschiedenisboeken en wijsheden.

    Daarnaast zijn er tal van bronnen:

    Over de rand van wat de rooms-katholieke kerk voorschrijft, vind je gnostische (apocriefe) geschriften. De inhoud hiervan wordt betwist en/of is ronduit afgewezen door de kerkelijke leer.