Kloosters

  Mensen besloten in hun zoektocht naar God om uiteenlopende redenen kloostergemeenschappen te stichten. Of met een plechtig woord: instituten van Godgewijd leven. Geregeld kwam dat voort uit inspiratie van andere, bewogen mensen of heiligen. Je terugtrekken uit de wereld, zinzoekend naar God en inspiratie. Een godgewijd leven. In veel religieuze tradities zie je ze, zoals in de katholieke en orthodoxe kerk, maar ook in oosterse godsdiensten.

  Kloosterleven

  Een leven in een klooster is anders dan anders. Mensen kiezen sinds eeuwe nom binnen de muren van een gemeenschap God te zoeken. Kloosterlingen hebben de stap gezet om het ‘wereldlijke leven’ te verlaten en te kiezen voor een leven voor God in een besloten gemeenschap, met een dagritme die strak lijkt, maar volgens kloosterlingen juist vrijheid, ruimte en een ritme in de dag brengt.

  Kloosterordes en congregaties

  Mensen besloten, in hun zoektocht naar God, om uiteenlopende redenen kloostergemeenschappen te stichten. Geregeld kwam dat voort uit inspiratie van andere, bewogen mensen of heiligen. Er zijn dan ook gemeenschappen met soms zeer verschillende accenten van spiritualiteit en godgewijd leven. Een korte beschrijving van de belangrijkste stromingen:

  Een orde is een gemeenschap van kloosterlingen die geloften hebben afgelegd en gesticht werd vóór ongeveer 1550. Daarnaast zijn er congregaties. Een congregatie is een dergelijke gemeenschap van kloosterlingen die geloften hebben afgelegd en gesticht werd na ongeveer 1550.

  Leer- of leefregels van kloosters

  Stichters van kloosters stelden leerregels op, waaraan de kloosterzusters en monniken zich aan dienden te houden. Geregeld bieden zij inzicht in leerstellige en spirituele opvattingen, zoals hun stichters die hebben bedoeld.

  Tot en met de elfde eeuw volgen vrijwel alle koosters de Regel van Benedictus. In deze regel worden drie belangrijke geloften opgelegd: absolute gehoorzaamheid aan de abt, het bewaren van de ongehuwde staat en het kiezen voor armoede (opgeven van eigen bezit). Maar in de regel komt ook de dagindeling, te lezen boeken en dergelijke voor.

  De volgende leefregels kun je lezen:

  Eten & drinken

  Recepten uit de kloosterkeuken mogen zich in een hernieuwde belangstelling verheugen. We hebben het dan vooral over eeuwenoude, nostalgische gerechten. Het eten van vandaag de dag in kloosters verschilt niet zo veel als “buiten de kloostermuren”.

  Geschiedenis

  Het boek ‘Het leven van de heilige Antonius’ van Athanasius introduceerde het kloosterwezen in Europa. Het inspireerde duizenden om voor een monastiek leven te kiezen. Vaak wordt Antonius Abt de vader van het (Westerse) monnikenwezen genoemd. Hij leefde op het einde van de derde en het begin van de vierde eeuw na Christus. Aan het eind van de derde eeuw trekken woestijnvaders zich terug in de Egyptische woestijn.

  Aanbod

  Adressen en bezinningsaanbod van kloosters, abdijen en andere bezinningsoorden. Niet ieder klooster biedt retraite of (individuele/groeps-) bezinning aan. Voor zover bekend, wordt aangegeven waar dat al dan niet mogelijk is. De lijst is zeker niet compleet, aanvullingen zijn zeer van harte welkom: info (@) katholiek.nl.

  Afkortingen

  De vele ordes en congregaties hebben hun eigen Latijnse naam. De kloosterlingen zetten achter hun naam de afkorting van de orde. SDB staat bijvoorbeeld voor de volgelingen van Don Bosco, OP voor die van de Dominicanen. Maar wat betekenen al die andere?