Pinksteren

  Pinksteren is het feest van de heilige Geest. Jezus beloofde dat hij de gelovigen niet alleen zou laten. Hij zond de heilige Geest als helper en trooster. Op Pinksteren daalt de heilige Geest neer over de apostelen. Pinksteren komt van het Griekse Pentecost: de vijftigste dag na Pasen. Rood is de kleur van het vuur van de heilige Geest in de liturgie. Voorafgaand aan Pinksteren wordt de Pinksternoveen gebeden vanaf Hemelvaart.

  De evangelist Lucas beschrijft de neerdaling van de heilige Geest in het bijbelboek Handelingen:
  Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf” (Handelingen 2, 1-4).

  De apostelen ontvangen het vuur van de heilige Geest
  De RK Kerk ziet in deze gebeurtenissen de geboorte van de kerk. De kracht van de heilige Geest staat aan het begin dat de apostelen gaan vertellen over de jonge godsdienst. Petrus spreekt het joodse volk toe om zich te bekeren. Zijn woorden blijven niet zonder resultaat. Op die dag lieten ongeveerd 3.000 mensen zich dopen (Handelingen 2,41).

  Op Pinksteren verspreidden zich tongen als van vuur over de apostelen. Deze begonnen daarop alle volken in hun eigen taal toe te spreken en is het fenomeen spreken in tongen te zien. Het betekende het begin van de verbreiding van het christendom.

  Pinksteren is een hoogfeest voor de hele kerk. Met name in charismatische bewegingen, die dichtbij de pinksterbeweging aansluit, is Pinksteren een belangrijke gebeurtenis omdat zij een bijzondere aandacht hebben voor de gaven van Gods Geest.

  Niet-kerkelijk feest
  Verschillende niet-religieuze feesten zijn verbonden aan Pinksteren. Voor veel mensen is Pinksteren gewoon een extra dagje vrij. Van oudsher werden er schuttersfeesten, veemarkten of kermissen met Pinksteren georganiseerd. Traditioneel is ook het Pinksterbloem feest. Het mooiste meisje van het dorp werd met de dan bloeiende pinksterbloem gekroond.
  Het popfestival Pinkpop in Landgraaf is erg populair en dankt zijn naam aan Pinksteren. Vele beroemde alternatieve bands treden dan op.