28 mei 2018

Archief

De dag van de doden (Día de los Muertos) is een Mexicaanse feest- en herdenkingsdag. Het vindt elk jaar plaats op 1 en 2 november, dus op Allerheiligen en Allerzielen. In mindere mate wordt het...

Op Hemelvaartsdag vindt het dauwtrappen plaats. Dauwtrappen is een eeuwenoude traditie. Mensen staan voor dag en dauw op om te wandelen in de natuur. Dauwtrappen heeft verder niets met de christelijke Hemelvaartsdag te maken, hoewel...

Er zijn twaalf artikelen uit de apostolische geloofsbelijdenis die de kern van het katholieke geloof vormen. Artikel 1: Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. Dit bevestigt dat God bestaat, dat Hij...

Brood is een symbool voor het leven, net als water. Het is ook het uiterlijke teken dat een uitermate belangrijke rol speelt in de Eucharistie. Jezus noemt zichzelf 'het levende Brood' in het evangelie van...

Al in het Oude Testament wordt de handoplegging als symbolisch gebaar gebruikt om iemand macht te geven (bij Mozes en Jozua bijvoorbeeld). In het Nieuwe Testament leggen de apostelen de handen op aan mensen die...

Het chrisma, de ziekenolie en de catechumenenolie zijn de drie heilige oliën. Ze worden ieder jaar tijdens de chrismamis op de (voor)avond van Witte Donderdag door de bisschop gezegend of gewijd (chrisma). Chrisma is de olie...

Met Pasen gedenken christenen dat Jezus, de zoon van God is verrezen. Het is het belangrijkste feest van het christendom. Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken we het lijden en de kruisdood van...

In de Eucharistieviering bidt de celebrant bij de bereiding van de gaven: ‘Uit uw milde hand hebben wij het brood en de beker ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde en...

De christelijke boodschap in een computercultuur Nieuwe instrumenten ter vervulling van Gods plan Paus Johannes-Paulus II In een van de eucharistische gebeden richt de kerk zich tot God met de volgende woorden: "U schiep de mens naar...

Het Grote Schisma (1054) Via gezamenlijke concilies (bijeenkomsten) werden in de vroege kerk geloofsbelijdenissen vastgelegd en ook het 'beleid' van de kerk. In de eeuwen die volgen groeit het westelijke en oostelijke deel van de katholieke...