28 mei 2018

Archief

Een encycliek is een belangrijk pauselijk document voor de rooms-katholieke kerk. Meestal worden er belangrijke richtingen en aanwijzingen in gegeven inzake de katholieke leer. Het zijn geen wetgevende teksten, zoals de teksten van het canoniek...

God heeft de engelen geschapen. Het woord engel komt uit het Latijn: angelus. Het betekent boodschapper. En inderdaad, engelen zijn de boodschappers van God. God zendt zijn engelen uit om de mensen bij te staan....

Inleiding Als meer dan louter een technologische revolutie omvat de huidige revolutie op het terrein van de sociale communicatie een fundamentele omvorming van de manieren waarop mensen de wereld om hen heen begrijpen, hun zienswijzen toetsen...

De Eucharistische aanbidding is een plechtigheid, waarbij het Allerheiligste in de monstrans op het altaar wordt uitgesteld. De aanbidding is een lof- en dankgebed als erkenning en dank voor de goedheid van God. God is...

Eucharistische gebeden Eucharistisch gebed I Wij bidden U, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij smeken U door Hem die is uw Zoon en onze Heer: dat Gij wilt aanvaarden en zegenen deze gaven hier,...

Het Eucharistische hooggebed is de kern van de dienst van de tafel in de Eucharistieviering. Het is een uitbreiding van de tafelzegen van Jezus tijdens het laatste Avondmaal. De priester spreekt het uit namens Christus die...

Katholieken vinden het leven heilig. Het bewust beƫindigen van het leven moet te allen tijde worden voorkomen. Dat betekent dat de kerk tegen euthanasie is. Dat neemt niet weg dat niemand een lange pijnlijke dood...

De evangelische raden zijn de raadgevingen van het Evangelie om een leven te leiden dat op God gericht is: door gehoorzaam, kuis en arm te leven. De evangelische raden zijn gebaseerd op de leer en...

Waarom steken katholieken kaarsjes op? Waarom zie je bij Mariabeelden en heiligenbeelden zo veel kaarsjes branden? Het licht heeft een bijzondere betekenis in de rooms-katholieke kerk. God schiep licht en donker op de eerste dag: "Toen zei...