28 mei 2018

Archief

De Hagia Sofia (Hagia Sophia, Aya Sofia) in Istanbul uit de 6e eeuw is een bekend voorbeeld van centraalbouw. De architecten, twee begaafde wetenschappers, hadden nooit een architectenopleiding of bouwkundige opleiding gevolgd. Ze ontwierpen een...

Halloween is een feestdag die vooral in de Angelsaksische wereld wordt gevierd (landen als Ierland, Engeland, Amerika en Canada). Op 31 oktober verkleden kinderen zich en bellen als het donker wordt aan bij huizen in...

Een handschrift is een met de hand geschreven document, meestal van voor de uitvinding van de boekdrukkunst. Het wordt ook wel manuscript of codex ("boek" of meervoud codices) genoemd. Handschriften kunnen zijn geschreven op verschillende...

Het oudste handschrift van het Nieuwe Testament stamt uit circa 125 na Christus. Het is een gedeelte uit het Evangelie van Johannes (Joh. 18: 31-33 en Joh. 18:37-38). Dit handschrift staat wetenschappelijk bekend onder de...

De oudste Hebreeuwse manuscripten zijn geschreven op Nash papyrus. Er zijn vier fragmenten die pre-Masoretisch te beschouwen zijn. Ze beschrijven de Tien Geboden en delen uit de Bijbelboeken Exodus en Deuteronomium. Ze worden gedateerd niet...

Iedere religie heeft heilige teksten. Dat wat aan gelovigen is geopenbaard en vastgelegd. Katholieken kennen het geschreven Woord (de Bijbel) en het gesproken Woord (ook wel: ongeschreven Woord, of heilige Traditie): teksten die zijn voortgekomen...

Volgens de katholieke leer is het geloofsmysterie van de heilige Drie-eenheid de meest fundamentele en essentiële leer in de hiërarchie van de geloofswaarheden. Andere benamingen voor Drie-eenheid zijn Drievuldigheid of triniteit, van het Latijnse woord...

In de rooms-katholieke kerk, net als in andere christelijke kerken overigens, wordt God Vader, Zoon en heilige Geest genoemd. Samen met God de Vader en God de Zoon vormt de heilige Geest de goddelijke drie-eenheid....

De heilige graal zou de schaal of beker zijn waarin het bloed van Christus is opgevangen bij zijn kruisiging, in andere verhalen is het de beker die gebruikt werd bij het Laatste Avondmaal. Volgens sommigen...

Met Heilige Lans wordt meestal de¨lans - of beter de speer - bedoeld waarmee na de dood van Jezus op het kruis een Romeins soldaat diens zijde zou hebben doorstoken. Dit feit wordt enkel vermeld in...