23 juli 2018

Archief

De Heilige Rok van Trier is een tweedegraadsrelikwie van Jezus Christus. Het heeft een bijbelse bron (Johannes 19, 23-24): Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen en maakten daarvan vier delen, voor...

In de geloofsbelijdenis van de Rooms-Katholieke Kerk wordt verder gesproken van de 'gemeenschap van heiligen': mensen die in hun leven op bijzondere wijze getuigenis hebben gegeven van hun geloof. In de hemel worden zij met...

Voor veel mensen is deze dag een vrije dag midden in de week, en met de vrijdag vrij eraan vast geplakt heb je een mooi lang weekend om er op uit te trekken. Soms wordt...

Net als het knielen is buigen een teken van eerbied voor God. Het gaat terug op de drie wijzen, die zich uit eerbied bogen voor het kindje Jezus. Katholieken maken de buiging met het hoofd,...

In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze* eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was. Allen gingen op weg...

Water is een heel belangrijk christelijk symbool. Het is de bron van het leven. De hele aarde is een planeet vol water. Het geeft ons leven, vernieuwt en hernieuwt. Het christelijk leven begint met water bij...

Van de 1 miljard tellende bevolking van India wordt ruim 80% gerekend tot hindoe. In de rest van de wereld leven bijna 50 miljoen hindoes, voornamelijk in Zuid-Oost Azië. Daarmee is het hindoeïsme na het...

Het sacrament van de Eucharistie staat in het hart van de liturgie van katholieke kerk. De Eucharistie wordt gevierd in de vorm van een maaltijd. Sinds het Tweede Vaticaanse Concilie wordt de Eucharistieviering in de...

Homoseksualiteit of homofilie en de katholieke kerk gaan niet echt samen. De kerk bejegent homo's met respect als ieder mens, terwijl tegelijkertijd homoseksuele praktijken volgens het Vaticaan ‘intrinsiek ongeordend’ en verwerpelijk zijn. Dit leidt tot...

De hongerdoek gaat terug op Middeleeuws gebruik. Het doek werd opgehangen om in de vastentijd het priesterkoor en altaar waar de Eucharistie wordt gevierd, aan het oog te onttrekken. De hongerdoeken waren geheel wit (teken...