23 juli 2018

Archief

De oudste Hebreeuwse manuscripten zijn geschreven op Nash papyrus. Er zijn vier fragmenten die pre-Masoretisch te beschouwen zijn. Ze beschrijven de Tien Geboden en delen uit de Bijbelboeken Exodus en Deuteronomium. Ze worden gedateerd niet...

Iedere religie heeft heilige teksten. Dat wat aan gelovigen is geopenbaard en vastgelegd. Katholieken kennen het geschreven Woord (de Bijbel) en het gesproken Woord (ook wel: ongeschreven Woord, of heilige Traditie): teksten die zijn voortgekomen...

Volgens de katholieke leer is het geloofsmysterie van de heilige Drie-eenheid de meest fundamentele en essentiële leer in de hiërarchie van de geloofswaarheden. Andere benamingen voor Drie-eenheid zijn Drievuldigheid of triniteit, van het Latijnse woord...

In de rooms-katholieke kerk, net als in andere christelijke kerken overigens, wordt God Vader, Zoon en heilige Geest genoemd. Samen met God de Vader en God de Zoon vormt de heilige Geest de goddelijke drie-eenheid....

De heilige graal zou de schaal of beker zijn waarin het bloed van Christus is opgevangen bij zijn kruisiging, in andere verhalen is het de beker die gebruikt werd bij het Laatste Avondmaal. Volgens sommigen...

Met Heilige Lans wordt meestal de¨lans - of beter de speer - bedoeld waarmee na de dood van Jezus op het kruis een Romeins soldaat diens zijde zou hebben doorstoken. Dit feit wordt enkel vermeld in...

De Heilige Rok van Trier is een tweedegraadsrelikwie van Jezus Christus. Het heeft een bijbelse bron (Johannes 19, 23-24): Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen en maakten daarvan vier delen, voor...

In de geloofsbelijdenis van de Rooms-Katholieke Kerk wordt verder gesproken van de 'gemeenschap van heiligen': mensen die in hun leven op bijzondere wijze getuigenis hebben gegeven van hun geloof. In de hemel worden zij met...

Voor veel mensen is deze dag een vrije dag midden in de week, en met de vrijdag vrij eraan vast geplakt heb je een mooi lang weekend om er op uit te trekken. Soms wordt...

Net als het knielen is buigen een teken van eerbied voor God. Het gaat terug op de drie wijzen, die zich uit eerbied bogen voor het kindje Jezus. Katholieken maken de buiging met het hoofd,...