23 juli 2018

Archief

Het sacrament van de Eucharistie staat in het hart van de liturgie van katholieke kerk. De Eucharistie wordt gevierd in de vorm van een maaltijd. Sinds het Tweede Vaticaanse Concilie wordt de Eucharistieviering in de...

Homoseksualiteit of homofilie en de katholieke kerk gaan niet echt samen. De kerk bejegent homo's met respect als ieder mens, terwijl tegelijkertijd homoseksuele praktijken volgens het Vaticaan ‘intrinsiek ongeordend’ en verwerpelijk zijn. Dit leidt tot...

De hongerdoek gaat terug op Middeleeuws gebruik. Het doek werd opgehangen om in de vastentijd het priesterkoor en altaar waar de Eucharistie wordt gevierd, aan het oog te onttrekken. De hongerdoeken waren geheel wit (teken...