23 juli 2018

Archief

"Bisschop Girolamo Grillo vond het maar niks, die wenende madonna in zijn bisdom. Zijn scepsis sloeg echter om en officiële erkenning hangt in de lucht." Dat meldt het Katholiek Nieuwsblad op 18 februari 2005. Aanleiding...

Verder bestaan ook, soms controversiële, plaatsen waar Mariabeelden huilend worden aangetroffen. Bekend is de Madonna van Civitavecchia. Het beeld zou in februari en maart 1995 veertien keer bloedtranen hebben laten vloeien. Uit DNA-onderzoek zou blijken...

Het huis van Sint Ananias wordt ookwel de Kapel van Ananias genoemd. Het is gebouwd in de Syrische hoofdstad Damascus. Aangenomen wordt dit in deze ruimte Ananias Saul (later Paulus) doopte. De kerk is meerdere...

Huiskerk is een term die wordt gebruikt voor een onafhankelijke samenkomst van christenen in een huis, dat voor erediensten en liturgisch gebruik wordt aangewend. De oudste kerken zijn huiskerken, zoals die in Dura Europos. Als...

De Huiskerk van Dura Europos is wellicht het oudst bekende kerkgebouw ter wereld. Deze huiskerk werd gebouwd in een gewoon huis in Dura Europos in Syrië. Dura Europos was een stad gesticht onder Seleucus I...