28 mei 2018

Archief

Het woord Ichthus is een afkorting uit het Grieks van de woorden "Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser" (Christos Theou Uios Soter'). Letterlijk betekent Ichthus 'vis'. In de eerste tijde van het christendom werden christenen vervolgd,...

Andere namen: Iñigo Lopez de Loyola Gedachtenis: 31 juli Heiligverklaring: 1622 Levensbeschrijving In 1491 wordt Sint Ignatius in Spaans Baskenland geboren, in het kasteel van zijn ouders in Guipuzcoa. Na een tijdje page te zijn geweest, zet Ignatius zijn...

De geloofsbelijdenis, of credo (dat betekent 'ik geloof'), is de samenvatting van het wezen van het katholieke geloof. Het wordt ook wel geloofssymbola genoemd. De eerste belijdenis gebeurt bij de doop, een van de zeven...

Terug naar de online liedbundel Mijn volk, wat heb Ik u gedaan? of waarmee heb Ik u bedroefd? Antwoord Mij. Omdat Ik u uit het land van Egypte heb gevoerd: hebt gij voor uw Verlosser een Kruis bereid Mijn volk, wat...

Een incunabel is gedrukt (en dus niet handgeschreven) boek, blad papier of prent uit de periode ca 1450 tot 1500. Een incunabel wordt ook wel wiegendruk genoemd (van Lat. cuna "wieg"). Boeken gedrukt tot 1540...

Van Dale: "in·spi·ra·tie. de; v -s bezieling". Dat wat je bezielt. Dat waardoor je geraakt wordt. Wat je tot nadenken stemt, of wat je tot rust brengt. Gedichten, beelden, teksten. Mediteer, loop een labyrinth, ga...

Een instituut van Godgewijd Leven is een gemeenschap binnen de RK Kerk waarvan de leden een leven in gemeenschap leiden, en religieuze geloften afgelegd hebben. Deze sociëteiten staan onder de bevoegdheid van de Congregatie voor...

Intelligent design ("intelligent ontwerp", of kortweg ID) is de opvatting dat bepaalde karakteristieken van het heelal en organismen het best worden verklaard als het werk van een intelligente ontwerper. Zij stelt zich daarmee onder meer op...

bekijk ook de andere afbeeldingen in onze beeldbank Andere namen: Isidoor Gedachtenis: 4 april Heiligverklaring: 1598 Levensbeschrijving Isidorus is de zoon van Severianus en Theodora. Zijn oudere broer Leander is zijn directe voorganger als aartsbisschop van Sevilla, terwijl zijn jongere...

De islam is de tweede grote monotheïstische religie in de wereld. Het woord ‘islam’ wordt meestal vertaald als ‘onderwerping’. Het is de moslim (dat is degene die zich onderwerpt of overgeeft) die besluit zich naar...