22 juli 2018

Archief

Het woord Ichthus is een afkorting uit het Grieks van de woorden "Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser" (Christos Theou Uios Soter'). Letterlijk betekent Ichthus 'vis'. In de eerste tijde van het christendom werden christenen vervolgd,...