22 juli 2018

Archief

Een incunabel is gedrukt (en dus niet handgeschreven) boek, blad papier of prent uit de periode ca 1450 tot 1500. Een incunabel wordt ook wel wiegendruk genoemd (van Lat. cuna "wieg"). Boeken gedrukt tot 1540...

Van Dale: "in·spi·ra·tie. de; v -s bezieling". Dat wat je bezielt. Dat waardoor je geraakt wordt. Wat je tot nadenken stemt, of wat je tot rust brengt. Gedichten, beelden, teksten. Mediteer, loop een labyrinth, ga...

Een instituut van Godgewijd Leven is een gemeenschap binnen de RK Kerk waarvan de leden een leven in gemeenschap leiden, en religieuze geloften afgelegd hebben. Deze sociëteiten staan onder de bevoegdheid van de Congregatie voor...

Intelligent design ("intelligent ontwerp", of kortweg ID) is de opvatting dat bepaalde karakteristieken van het heelal en organismen het best worden verklaard als het werk van een intelligente ontwerper. Zij stelt zich daarmee onder meer op...