28 mei 2018

Archief

Een zeer heikel en veel bediscussieerd punt is de vraag of een paus kan aftreden of niet. Het historische besluit van paus Benedictus XVI om af te treden, maakt deze vraag actueel en tegelijkertijd beantwoord....

Een kanunnik is een geestelijke die deel uitmaakt van een kapittel. Andere benamingen zijn koorheer, domheer of kapittelheer. De titel van kanunnik wordt door de bisschop ook soms toegekend als eretitel aan verdienstelijke priesters. In...

Een kapel is een klein kerkgebouw of aparte ruimte in een kerk. Een kapel was oorspronkelijk bedoeld om belangrijke hoofddeksel van Frankische vorsten te bewaren. Later krijgt het gebouw een religieuze betekenis. Een kapel kan een...

In het Kerkelijk Wetboek wordt in artikel 349 tot en met 359 gesproken over kardinalen. Kardinalen worden gecreëerd door de paus om een college te vormen dat als belangrijkste taak heeft een nieuwe paus te...

De kardinaal-staatssecretaris is de belangrijkste bestuurder van Vaticaanstad na de Paus. Hij is feitelijk minister-president van de Heilige Stoel. De kardinaal-staatssecretaris was vroeger prefect van de Congregatie van Buitengewone Kerkelijke Aangelegenheden en is tegenwoordig het...

De orde van de Karmelieten kent haar ontstaan op de Berg Karmel, nabij de havenplaats Haifa in Israel. De profeet Elia zocht daar de Levende God in de 9e eeuw voor Christus. In de 12e eeuw,...

De geloofsbelijdenis of credo (dat betekent 'ik geloof') is de samenvatting van het wezen van het katholieke geloof. Het credo wordt al sinds jaar en dag uitgebreid toegelicht en uitgelegd in catechismussen. Catechismus betekent volgens...

Een kathedraal is de hoofdkerk van een bisdom. Het is de kerk waar een bisschop zetelt. De benaming valt te herleiden tot ‘ecclesia cathedralis’: kerk van de zetel. Die zetel is letterlijk de zitplaats van...

Denk je er over na om toe te treden tot de katholieke kerk? Dit artikel legt je uit, hoe het gaat als iemand katholiek wilt worden. Wij hopen dat deze informatie nuttig voor je is!...

In de tijd dat de bisschoppelijke hiërarchie wordt hersteld (1853) verschijnen de eerste katholieke dagbladen en tijdschriften. De Tijd was vanaf 1845 tot 1974 een Nederlands katholiek dagblad. Oprichter is de priester Judocus Smits, die...