22 juli 2018

Archief

Mensen besloten in hun zoektocht naar God om uiteenlopende redenen kloostergemeenschappen te stichten. Of met een plechtig woord: instituten van Godgewijd leven. Geregeld kwam dat voort uit inspiratie van andere, bewogen mensen of heiligen. Je...

Kloosters en abdijen, of in officiƫle zin, 'instituten van gewijd leven' vallen niet onder het gezag van de bisschoppenconferentie. Goedkeuring van de religieuze gemeenschap, vindt plaats door de Apostolische Stoel. Overigens, de bisschop geeft wel...

Tijdens de schuldbelijdenis kloppen katholieken zich drie keer op de borst. Dit is dan een uiting van geloof op het besef van zondig gedrag en van deemoed en nederigheid, en juist niet om te laten...