28 mei 2018

Archief

Waar en wanneer? La Salette, 1846 Zieners: Maximin Giraud en Melanie Matthieu Gebeurtenissen Vlakbij Grenoble ligt het dorpje La Salette tussen de bergen van de Franse Alpen. Op 19 september 1846 hoedden de 14-jarige Melanie Matthieu en de...

Het Laatste Avondmaal is een van de belangrijkste gedachte uit het Nieuwe Testament. Jezus heeft voor zijn kruisdood, circa 33 na Christus, met zijn discipelen de joodse paasmaaltijd gehouden. Tijdens deze paasmaaltijd heeft Jezus het avondmaal...

Een labyrint is een oeroud symbool dat door veel oude culturen over de wereld is gebruikt. Het voorchristelijke spiraal staat symbool voor de verbinding tussen de menselijke en goddelijke wereld. Het labyrint kun je als...

Bijbelse manuscripten zijn in het Grieks meer uniform dan in het Latijn. Het Grieks kent unicalen en minuskels, maar het Latijn kent een grotere verscheidenheid aan lettertypen. Het Latijn kent unicale, semi-unicale, kapitale, minuskele en...

Andere namen: Gedachtenis: 10 augustus (Feest) Heiligverklaring: Levensbeschrijving Laurentius is één van de zeven diakens. Hij is geboren rond 230 in Spanje en komt al vroeg in Italië. Onder de keizer Valerianus worden hij met anderen, waaronder de paus,...

De lector leest in de RK Kerk het epistel en eventueel de psalm en het Alleluia. Vroeger was het lectoraat één van de lagere wijdingen, die echter in de praktijk alleen nog aan seminaristen werd...

Stichters van kloosters stelden leerregels op, waaraan de kloosterzusters en monniken zich aan dienden te houden. Geregeld bieden zij inzicht in leerstellige en spirituele opvattingen, zoals hun stichters die hebben bedoeld. Tot en met de elfde...

Levensbeschouwing is het vormen of aannemen van een visie op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd moet worden. Deze visies hebben met elkaar gemeen dat ze...

Een van de meest bijzondere relikwieën in het christendom is de zogenaamde Lijkwade van Turijn. De Lijkwade is een eeuwenoud linnen doek. Op het doek is de afbeelding te zien van een gefolterde, gekruisigde man....

De Oosters-Orthodoxe kerk wordt niet centraal geleid en kent een episcopale structuur. Hoogste autoriteit is de patriarch, met vervolgens (aarts)bisschoppen. Alle bisschoppen zijn gelijk, maar de patriarch van Constaninopel is de morele primus inter pares. De...