28 mei 2018

Archief

Op Pinksteren 1998 waren leden van de zo te betitelen "nieuwe bewegingen" uitgenodigd in Rome. 56 van deze groeperingen waren vertegenwoordigd met zo'n kwart miljoen aanwezigen. Vele van deze nieuwe bewegingen ontstaan in de jaren...

Als er een kandidaat-paus is gevonden, wordt deze gevraagd of hij het besluit aanneemt. Als hij dit accepteert volgt een applaus en wordt hem gevraagd onder welke naam hij zijn pausschap wilt uitoefenen. Het kiezen...

Als alle kardinalen in de Sixtijnse kapel hebben plaatsgenomen, worden de deuren gesloten en begint het conclaaf. De stemming vindt achter gesloten deuren plaats. De meest algemene methode voor een nieuwe pauskeuze is stemmen met...

Jezus zegt tot Zijn uitverkorene: “Ik wil dat Gij gedurende negen dagen, de zielen naar de bron van Mijn Barmhartigheid voert, opdat zij daar kracht, opbeuring en alle genaden mogen ontvangen, die zij nodig hebben...

Eerste dag: O glorierijke en heilige Vader Antonius, vermaarde uitlegger der heilige Schriftuur en vertrooster der bedroefden, wij bidden u, verhoor onze ootmoedige gebeden en verkrijg ons Gods hulp en genade. Dit vragen wij u, door...

Eerste dag: Ootmoedigheid van de H. Franciscus Groot en verheven was de heilige Franciscus, in de ogen van diegenen die de getuigen van zijn uitstekende deugden waren, doch in zijn eigen ogen was de Serafijnse Vader...

Eerste dag Zie ons hier, met grote eerbied voor uw beeltenis neergeknield, O H. Rita, om van U het pad van de deugd te leren kennen en door uw voorsprak de nodige genaden te bekomen, om...

Eerste dag Heilige Rita, van kindsbeen af hebt gij uw leven lang de omgang met God opgezocht. Graag hebt gij de rots beklommen ver weg boven uw woning om er in alle stilte bij God te...

Eerste dag: O beminnelijk Hart van Jezus, allerzuiverst, allerheiligst Hart, Hart vol liefde, waarin alle volmaaktheden en alle deugden zetelen, Gij zijt de liefde aller harten overwaardig. Ach, mijn Jezus, vernietig in mijn hart alle genegenheid,...

Bid de noveen ter ere van het H. Hart van Jezus Eerste dag Pio van Pietrelcina Gij die de wonden van onze Heer J.Chr ontvangen hebt en zijn kruis voor ons gedragen.Gij hebt alle lichamelijk en moreel...