23 juli 2018

Archief

Prefatie van de advent I (A) Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Bij...

Waar de betekenis van het woord 'Carnaval' vandaan komt is niet zeker. In de RK kerk wordt eraan vastgehouden dat carnaval is afgeleid van 'carne levare', dat 'opruimen of wegnemen van het vlees' betekent. Dit...

Vanuit de missie ontstaan diverse katholieke organisaties die zich bezighouden met ontwikkelingshulp. Soms begint dit, zoals bij Memisa, door als eerste de missionarissen zelf met medicijnen te ondersteunen. Andere organisaties zijn bijvoorbeeld Vastenactie (Bilance) en...

In april 2004 plaatste de Haagsche Courant het volgende artikel over het huilende beeldje in Brunssum, dat de katholieke kerk als niet bovennatuurlijk beschouwd. De Benedictijnse pater Touw adviseerde het bisdom Roermond na onderzoek, dat...

Huilend beeld en verschijningen van Jezus en Maria in Volendam? De Volendamse Hilletje Kraakma, of Hille Kok-Kraakma krijgt in 1985 een dieper religieus leven. Dit gebeurt met name tijdens het afleggen van de kruisweg tijdens een...

In dit verband zijn een paar katholieke organisatieverbanden te noemen. De eerste is Pax Christi. Opnieuw vanuit Frankrijk ontstaan, waar Franse burgers direct na afloop van de Tweede Wereldoorlog verzoening en vrede willen opbouwen met...

De aanleiding voor een bedevaart is heel divers en vaak plaatsgebonden. Toch kunnen een aantal kenmerken worden genoemd. Een bedevaart kan een ascetische oefening zijn voor de pelgrim. Boetedoening kan een andere reden zijn: het...

Een requiem is een mis die in de eredienst wordt opgedragen voor de doden, bijvoorbeeld op Allerzielen of bij uitvaarten. Het woord "requiem" komt de introïtus: Requiem æternam dona eis Domine ("Heer, geef hun eeuwige...

Het Opus Dei is een personele prelatuur van de Rooms-katholieke Kerk. Opus Dei betekent 'Gods werk'. De volledige naam is ‘Prelatuur van het Heilig Kruis en Opus Dei’. Het wordt ook ‘Prelatuur van het Opus...

De monastieke traditie van deze eremieten gaat terug tot Augustinus' bekering in Milaan in 387, toen hij en enkele vrienden terugkeerde naar zijn geboorteplaats Thagaste (nu: Souk-Ahras in Algerije). Augustinus deed afstand van zijn bezittingen...