20 juni 2018

Archief

Tijdens de paastijd, en bij doop- en uitvaartvieringen, heeft de Paaskaars een centrale plaats in de liturgie. Daarom wordt de Paaskaars op die momenten vlakbij het altaar geplaatst. Met Pasen wordt de Paaskaars gewijd. Het is...

Het ontsteken van paasvuren op Tweede Paasdag is een oud gebruik. Mogelijk heeft het een voorchristelijke oorsprong. In Nederland zijn het vooral de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland waar paasvuren worden ontstoken. Maar ook...

Terug naar de online liedbundel Pange lingua gloriosi Corporis mysterium Sanguinisque pretiosi Quem in mundi pretium Fructus ventris generosi Rex effudit gentium Nobis datus, nobis natus Ex intacta Virgine Et in mundo conversatus Sparso verbi semine Sui moras incolatus Miro clausit ordine In supremae nocte cenae Recumbens cum fratribus Observata...

In het Romeinse Rijk van de eerste eeuwen van onze jaartelling was papyrus het gebruikelijke materiaal om op te schrijven. Papyrus werd gemaakt van een Egyptische waterplant met dezelfde naam. In aanraking met lucht valt...

Waar en wanneer? Rue de Bac, 1830 Ziener: Zr. Catherine Laboure Gebeurtenissen Op 18 juli 1830 beginnen de verschijningen. Tegen twaalf uur hoort Catherine haar naam roepen. Catherine, een 24-jarige novice, keek in de richting van het geluid...

In de rooms-katholieke Kerk is een parochie een lokale gemeenschap van gelovigen, waarvan de herderlijke zorg aan een pastoor is toevertrouwd. De pastoor kan hiervoor worden bijgestaan door een parochievicaris, beter bekend als kapelaan. Een...

In iedere parochie – een gebied binnen een bisdom – staat minimaal een eigen kerkgebouw voor de gelovigen om samen te komen voor erediensten. Als er meerdere kerkgebouwen in een parochie voorkomen, dan is er...

Oorspronkelijk werd Passiezondag gevierd op de voorlaatste dag voor Pasen. Stilgestaan werd dan bij de passie van de Heer. Tegenwoordig is de Passiezondag samengevoegd met Palmzondag (of Palmpasen). Op Palmzondag wordt de intocht in Jeruzalem herdacht....

Rond Pasen wordt vaak een passiespel opgevoerd: een verbeelding op toneel van het lijden van Jezus Christus voor en tijdens de kruisiging. De spelers zijn vaak plaatselijke amateurs die jarenlang met hun hele gezin meedoen. Het...

De term patriarch is van oorsprong een Griekse term, die in het christelijk tijdperk het hoofd aanduidt van een groot kerkelijk gebied, een kerkelijk rechtsterritorium, patriarchaat genoemd. Vroegchristelijke patriarchaten In de kerk van de oudheid was ‘Patriarch’...