23 juli 2018

Archief

Pinksteren is het feest van de heilige Geest. Jezus beloofde dat hij de gelovigen niet alleen zou laten. Hij zond de heilige Geest als helper en trooster. Op Pinksteren daalt de heilige Geest neer over...

De Pinksternoveen is het negendaagse gebed om de werking van de heilige Geest. Het wordt gebeden tussen Hemelvaart en Pinksteren. De kerk volgt daarmee de apostelen, die baden om de komst van de H. Geest. Gebed...