20 juni 2018

Archief

Het sacrament van de heilige Eucharistie staat in het hart van de liturgie van katholieke kerk. Het voltooit de initiatiesacramenten op basis van wat Jezus van de gelovigen vraagt: "Doe dit om Mij te gedenken"....

Wie ernstig ziek is of stervende, heeft op een bijzondere wijze Gods genade nodig. Daartoe kan het sacrament van de ziekenzalving steun, hulp en de genade van de heilige Geest geven aan de zieke. Aan ernstig...

De christelijke initiatie bestaat uit drie sacramenten: het doopsel dat het begin is van het nieuwe in Christus gedoopte leven; het vormsel dat er de bevestiging van is; en de Eucharistie die de gelovige voedt...

De Bijbel begint met de schepping van man en vrouw naar Gods beeld en gelijkenis. Het is God die de mens uit liefde heeft geschapen, en de mens ook tot de liefde roept. Volgens de...

In de vroege riten van de katholieke kerk heeft men aan de handoplegging een zalving met welriekende olie (chrisma) toegevoegd. Dit deed men om beter de gave van de heilige Geest aan te duiden. Deze...

De Rooms-Katholieke Kerk viert zeven sacramenten. Het hele liturgische leven beweegt zich rond het eucharistisch offer en de sacramenten. Ieder sacrament is een werkzaam teken van de genade van God, dat is toevertrouwd aan de...

De Sint Egidiusgemeenschap (Sant'Egidio) wil luisteren naar het evangelie en zich inzetten voor de armen. Internationaal werken aan vrede en verzoening tussen godsdiensten, volkeren en culturen. Sant'Egidio (in Nederland ook bekend als de Sint-Egidiusgemeenschap) is een...

Eén van de meest belangrijke Maria bedevaartplaatsen in België ligt in de gemeente Scherpenheuvel-Zichem, een stad met circa 22.000 inwoners in Vlaams-Brabant. Scherpenheuvel is ook het drukbezochtste pelgrimsoord. De bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van...

De lectio divina of geestelijke lezing is een monastieke traditie, die nog steeds in vele kloosters als gebedsmethode wordt gebruikt. Het stamt al uit de vierde eeuw en is een wezenlijke spirituele praktijk: langzaam en...

In de tijd van de Republiek gebruikten katholieken, maar ook onderdrukte remonstranten, lutheranen en doopsgezinden schuilkerken. De tolerantie onder calvinisten was in die tijd soms ver te zoeken. Godsdienstvrijheid was er alleen voor het calvinistische...