28 mei 2018

Archief

Andere namen: Valentinus van Terni, bisschop Valentinus Gedachtenis: 14 februari Heiligverklaring: - Levensbeschrijving Aan het begin van de derde eeuw wordt vlakbij Rome Valentinus geboren. Hij groeit in een veilige omgeving op en volgt al snel zijn roeping: hij...

Jezus Christus is het hoofd van de Kerk, de gelovigen vormen het lichaam. In Christus is dan ook de bron van het priesterschap gelegen (zie het wijdingssacrament). De kerkelijke organisatie wordt in grond gevoed door...

De Vaticaanse Bibliotheek, de Biblioteca Apostolica Vaticana, is de nationale bibliotheek van de Heilige Stoel. Paus Nicolaas V verklaarde op 30 april 1451 dat pro communi doctorum virorum commodo, in het algemeen belang van de geleerden,...

Geografie Het centrum van de wereldwijde katholieke kerk is het Vaticaan. De naam Vaticaan is wellicht afkomstig van de Etruskische plaats 'Vaticanum'. Vaticaanstad is het kleinste onafhankelijke land ter wereld. Het is ontstaan in 1929 en...

De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag tot aan de avondmis van Witte Donderdag in de Goede Week. Het is de periode van veertig dagen voor Pasen, waarbij de zondagen niet mee worden meegerekend, omdat er dan...

Veni, creator Spiritus mentes tuorum visita imple superna gratia quae tu creasti pectora Qui diceris Paraclitus donum Dei altissimi fons vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio Tu septiformis munere dextrae Dei tu digitus tu rite promissum Patris sermone ditans guttura Accende lumen sensibus infunde amorem cordibus infirma nostri corporis virtute...

Het woord vicaris komt van het Latijnse vicarius dat plaatsvervanger betekent. Een vicaris-generaal (ook wel Groot-vicaris genaamd) is de plaatsvervanger van een bisschop, maar hij staat de bisschop ook bij in het bestuur van het bisdom....

Het was de Nederlander Petrus Canisius die in 1555 de kern van de grote hoeveelheid geboden samenvatte in vijf geboden. Ze waren bedoeld als hulp voor gelovigen in het praktiseren van het geloof. De huidige...

Volgens de webencyclopedie Wikipedia is volkscultuur "alle collectieve, al of niet traditionele uitingen van het (gewone) volksleven, vaak gekend als gebruiken." Het zijn in de regel gebruiken die door de tijd en plaats veranderen of...

Afgezien van de sacramentele liturgie en de sacramentalia komen tot slot ook uitingen van volksdevotie en volksreligiositeit voor. In alle tijden heeft de godsdienstzin van de christenen haar uitdrukking gevonden in allerlei kleine en grote...