20 juni 2018

Archief

Het woord vicaris komt van het Latijnse vicarius dat plaatsvervanger betekent. Een vicaris-generaal (ook wel Groot-vicaris genaamd) is de plaatsvervanger van een bisschop, maar hij staat de bisschop ook bij in het bestuur van het bisdom....

Het was de Nederlander Petrus Canisius die in 1555 de kern van de grote hoeveelheid geboden samenvatte in vijf geboden. Ze waren bedoeld als hulp voor gelovigen in het praktiseren van het geloof. De huidige...