20 juni 2018

Archief

Door de eeuwen heen zijn vele bijzondere mensen heilig verklaard. Naar schatting zijn er meer dan 10.000 heiligen en zaligen in de rooms-katholieke kerk. Van de bekendste en belangrijkste heiligen lees je hun levensbeschrijving ('hagiografie')...

De Werkgroep Katholieke Jongeren (WKJ) is een ontmoetingsplaats waar jongeren samenkomen in geloof en onderlinge vriendschap en andere jongeren helpen hun weg naar Christus te vinden vanuit het katholiek geloof. De Stichting Werkgroep Katholieke Jongeren...

Mensen geloven in zichzelf. Katholieken geloven daarnaast dat er Iemand is dat boven hen uitgaat: God. Katholieken geloven dat God ‘de eerste en de laatste’is, degene die de hemel en aarde heeft gemaakt. God is...

Niet-katholieke auteurs uit het begin van het christendom geven summiere informatie over de groeiende gemeenschap van christenen en het leven van Jezus. De beroemde joodse historicus Flavius Josephus is zo'n auteur. In het boek...

Wij groeten U, Maria, Moeder mild en goed! Wij prijzen U, Maria, Moeder mild en goed! Keervers: Bid, dat Jezus ons behoedt Sancta Maria! Maria vol genade, Moeder, mild en goed Wij zijn met schuld beladen, Moeder, mild en goed Keervers Maria uitverkoren,...

Jezus zelf heeft de kerk gemaakt 'tot een koninklijk geslacht van priesters voor zijn God en Vader' (Openbaring 1,6). Heel de gemeenschap van de gelovigen als zodanig is priesterlijk. Er wordt wel gezegd dat iedere...

Andere namen: Feestdag: 7 november Heiligverklaring: - Levensbeschrijving In 658 wordt Willibrord geboren in het Engelse Northumbria. Zijn jeugd brengt hij door bij de monniken van Ripon, onder leiding van de abt Wilfried. Als vorm van ascese wordt Willibrord,...

De donderdag in de Goede Week wordt Witte Donderdag genoemd. De aanduiding "witte" donderdag is vanwegede liturgische kleding op deze dag. Het is de gewoonte om kruisbeelden in de kerk met een wit kleed te...

Communieviering wordt ook wel als woord- en communiedienst aangegeven. Deze diensten zijn vooral ontstaan, door het gebrek aan priesters waardoor er geen Eucharistie kan worden gevierd. De vieringen sluiten wel aan, bij de wens van...

Een nieuwe vorm van liturgie is de woordviering. Het is de viering van het Woord van God. In deze viering gaat de aandacht uit naar het woord zelf. Het karakter van de viering is vooral...