Bijna dertig nieuwe Heilig Graf-ridders vieren investituur

0
3222

In de Groningse Sint-Jozefkathedraal vindt op zaterdag 21 april de plechtige investituur plaats van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Ten overstaan van de Groot-Prior Mgr. A. Hurkmans spreken bijna 30 nieuwe leden hun gelofte uit. Daarna ontvangen de edelvrouwen, ridders en priesters de mantel en de overige ordetekenen.

De plechtigheden rond de investituur beginnen op vrijdag 20 april. Deze dag heeft een besloten karakter, met uitzondering van de vigilieviering om 17.30 uur in de St.-Jozefkathedraal (Radesingel 2, Groningen). Tijdens deze viering aan de vooravond van de investituur worden de mantels van de nieuwe ordeleden gezegend.

Op zaterdag 21 april volgt de feitelijke investituur. In een lange stoet trekken de celebranten, gasten, leden en novieten vanaf de Oosterpoort (Trompsingel 27) naar de kathedraal. Aldaar leggen de nieuwe leden hun gelofte af en worden zij door de Groot-Prior met de ordemantel bekleed. Daarna ontvangen zij de ordetekenen. Vervolgens is er een pontificale eucharistieviering. Mgr. Hurkmans, de Groot-Prior, is hoofdcelebrant. Mgr. A. Dupuy, apostolisch nuntius en Mgr. G. de Korte zijn concelebranten, evenals Mgr. A. van Luyn, emeritus-bisschop van Rotterdam. Deze viering is voor het publiek toegankelijk.

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een kerkelijke werkorde. Als belangrijkste praktische opdracht ondersteunt de Orde geestelijke, charitatieve, culturele en sociale projecten in het Heilig Land. Verdieping van spiritualiteit en onderlinge broederschap behoren eveneens tot de doelstellingen van de orde.

De Orde wordt voor het eerst genoemd in 1103 toen Boudewijn I, de koning van Jeruzalem, toestemming gaf om een wacht van ridders in te stellen rond het Heilig Graf. Gedurende vele eeuwen werden pelgrims in Jeruzalem tot ridder van het Heilig Graf geslagen. Het kwam echter niet tot een blijvende en hechte structuur. In 1848 stelde paus Pius IX de orde opnieuw in met als opdracht kerken, scholen, ziekenhuizen en sociale instellingen op te richten en in stand te houden.

Momenteel telt de Orde wereldwijd 25.000 edelvrouwen en ridders, waarvan 300 in Nederland. De Nederlandse Landscommanderije staat onder leiding van de landscommandeur Godfried Prieckaerts en onder het geestelijk gezag van de Groot-Prior Mgr. Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch. Mondiaal wordt de orde geleid door Grootmeester Edward kardinaal O’Brien en de Groot-Prior der Orde Mgr. Fouad Twal, Patriarch van Jeruzalem.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here