Bisdom Breda start driejarig project voor mensen met beperking

0
700

Het bisdom Breda start deze maand een nieuw project om mensen met een beperking meer bij het parochiële leven te betrekken. Myriam de Jong-Smits van het bisdom voert dit driejarige ‘inclusieprogramma’ uit. De Jong-Smits: “De sociale leer van de Kerk geeft duidelijke handvaten om aandacht te besteden aan inclusie vanuit het oogpunt van menselijke waardigheid en het benutten van talenten.”

In het eerste jaar van het project wordt het onderwerp ‘mensen met een beperking en Kerk’ onder de aandacht gebracht van pastorale beroepskrachten, professionals in de zorgsector en de belangenbehartiging. In het tweede jaar ligt de nadruk op de ontmoeting met de mensen met een beperking, hun vragen en wensen en hun talenten. Het derde jaar richt de aandacht op het slechten van de figuurlijke en letterlijke drempels binnen het pastoraat.

Paus Johannes Paulus II zegt in het document Christifideles laici: “De verkondiging van de blijde boodschap wordt geloofwaardig als zij niet alleen uit de mond weerklinkt maar door het levende getuigenis heengaat, zowel van allen die met liefde de zieken, gehandicapten en lijdenden verzorgen als van dezen zelf, die zich steeds meer bewust geworden zijn van hun plaats en hun taak in en voor de Kerk en zich daardoor steeds meer verantwoordelijk weten.”

De Jong-Smits wijst erop dat ook het herderlijk schrijven ‘Leven met een handicap’ uit 1981 deze gedachtegang verwoordt. Daarin staat dat de kerkgemeenschap, als lichaam van Christus, de lijdende en de gehandicapte mens zowel actief als verzorgend moet betrekken bij het pastoraat: “Actief, omdat allen een eigen roeping te vervullen hebben in de gemeente van de Heer. In diaconie en liturgie moet de gehandicapte naar zijn mogelijkheden en talenten worden ingeschakeld”.

bron: Bisdom Breda

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here