Bisschoppen en CJO over ritueel slachten: vrijheid van godsdienst weegt zwaarder

0
1148

Vertegenwoordigers van het Centraal Joods Overleg en de Nederlandse Bisschoppenconferentie spraken zich gisteren uit over ritueel slachten. Kijkend naar het principe van evenredigheid schreven de bisschoppen aan de Tweede Kamerleden: “In dit concrete geval menen wij dat de vrijheid van godsdienst zwaarder weegt.”

Binnenkort wordt het wetsvoorstel ritueel slachten in de Tweede Kamer besproken. Een wetsvoorstel dat voor veel onrust binnen de Joodse en Islamitische gemeenschap heeft gezorgd. CJO en bisschoppen vinden dat de godsdienstvrijheid in het geding is. De bisschoppen verwezen tijdens dit gesprek naar hun recent verstuurde brief aan het Parlement, waarin zij stellen dat een verbod zoals nu voorgesteld, het voor een grote groep joden onmogelijk zou maken in Nederland te leven volgens hun religieuze tradities die zij hier eeuwenlang ongestoord hebben kunnen beleven.

Tijdens de jaarlijkse ontmoeting die gisteren plaatshad werd tevens afscheid genomen van bisschop Van Luyn die zeventien jaar lang referent voor het Jodendom vanuit de Bisschoppenconferentie is geweest. Zijn inzet voor een betere verstandhouding en open communicatie met het Jodendom werden door CJO-voorzitter Willem Koster geroemd. Koster: “Wij betuigen onze dankbaarheid voor de rol die bisschop Van Luyn heeft gespeeld als eerste voorzitter van de bisschoppelijke commissie voor de contacten met het Jodendom en de nauwere contacten die onder zijn voorzitterschap tot stand zijn gekomen. Gedurende zijn commissie-voorzitterschap heeft de Bisschoppenconferentie een aantal belangwekkende aan het Jodendom gewijde bisschoppelijke brieven gepubliceerd.”

Aan de ontmoeting werd deelgenomen door vier bisschoppen, drie rabbijnen en bestuursleden van de Joodse kerkgenootschappen, het CJO alsmede de voorzitter van de Katholieke Raad voor Israel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here