Geloven in joods-christelijke dialoog

0
1516

Onder de titel Geloven in Dialoog. Reflecties op de Joods-Christelijke dialoog verschijnt eind september een verzameling opstellen van dertien auteurs, allen actief in de joods-christelijke dialoog in Nederland en Israel. Geloven in Dialoogwil de betekenis en de noodzaak van de dialoog tussen Joden en christenen opnieuw onder de aandacht brengen.Geloven in Dialooglaat zien dat feitelijke interactie tussen religies en de interreligieuze dialoog onlosmakelijk deel uitmaken van de joodse en christelijke identiteit.

In het eerste deel belicht Dineke Houtmanhet ontstaan van Jodendom en christendom in de eerste eeuwen van de gangbare jaartelling en laat zij zien, dat er geen eenduidige scheiding van wegen was. Henk Vreekamp gaat in op zondag en kerstfeest en vraagt zich af of en hoe hier oudere, joods liturgische noties weer kunnen gaan resoneren.Marieke den Hartog beschrijft het Ojec weekend Leren en Vieren als een model van interreligieuze dialoog, waarin leergesprekken en liturgische expressie hand in hand gaan.Leo Mocken en Eric Ottenheijm problematiseren de begrippen ‘Joods’ en ‘christelijk’ met voorbeelden waarin het niet duidelijk is, waar het Joodse ophoudt en het christelijke begint.

Vijf bijdragen richten zich op het Land en de staat Israel. Christenen ervaren het Israëlisch-Palestijnse conflict als een botsing van loyaliteiten. Afname van interesse voor de dialoog met het Jodendom en ongerustheid aan Joodse zijde zijn de gevolgen. Toch liggen juist hier indringende vragen.Tzvi Marx bespreekt de religieuze betekenis van het Land Israel binnen de Joodse traditie.Tineke de Lange laat zien dat in de context van christelijke pelgrimage en Rooms Katholieke theologie het Land eveneens een bijzondere betekenis heeft.Douwe van der Sluis analyseert theologische studiereizen naar Israel en hun betekenis in het kader van het Israëlisch-Palestijnse conflict.Frans van der Sarlaat zien hoe Nes Ammim fungeert als ontmoetingsplaats voor Joodse en Arabische Israëli’s en Palestijnen.Simon Schoon gaat in op de vraag hoe in de dialoog geïnteresseerde christenen zich op een positieve wijze kunnen opstellen binnen het huidige conflict zonder zelf deel van het probleem te worden.

De derde reeks gaat over kwesties in de Joods-christelijke dialoog.Kees Jan Rodenburganalyseert de theologische discussie over zending en dialoog onder orthodox reformatorische en evangelische christenen.Kees Kokbelicht de noodzaak van een gedeeld engagement met maatschappelijke en politieke vraagstukken.Rachel Reedijktenslotte analyseert de vraag welke plaats en betekenis een dialoog met de Islam kan hebben binnen de huidige Joods-christelijke dialoog.

Op dinsdagmiddag 28 september wordt de uitgave gepresenteerd in het landelijk dienstencentrum van de PKN. Drie sprekers reageren op één van de thema’s in het boek. Hieronder rabbijnTamarah Benima, liberaal rabbijn en publiciste, en prof. dr.Peter Nissen, hoogleraar cultuurgeschiedenis van de religiositeit aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na een pauze zullen inleiders, auteurs en aanwezigen worden betrokken in een discussiegesprek onder leiding van Hennie Burggraaff, werkzaam .