Katholieke studiemiddag over Arbeid en menselijke waardigheid

0
1360

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk organiseert op 22 oktober een studiemiddag onder de titel ‘Arbeid en menselijke waardigheid in een tijd van globalisering’. Op de studiemiddag geven vier inleiders inzichten op de positie van de arbeid en op de wijze waarop arbeid ingebed kan worden in het geheel van de Sociale Leer van de Kerk.

Centraal staat de menselijke waardigheid. Weinig terreinen in het leven zijn zo beslissend voor die waardigheid als juist de arbeid en de omstandigheden waaronder deze wordt verricht. Het Centrum is van mening dat het katholieke geluid rondom de arbeid vernieuwend is en een belangrijke bijdrage levert.

In 1891 verscheen de eerste sociale encycliek Rerum Novarum van paus Leo XIII. Deze ging met name over de arbeid en de positie van de arbeider in een tijd van grote industrialisatie. Negentig jaar later schreef paus Johannes Paulus II in zijn sociale encycliek Laborem Exercens: “Arbeid is een aspect dat blijvend en fundamenteel is, dat altijd actueel is en voortdurend vernieuwde aandacht vraagt en beslist getuigenis vereist. Omdat steeds nieuwe vragen en problemen opdoemen, worden ook steeds nieuwe verwachtingen gewekt, maar dreigen ook angsten en gevaren, die verband houden met deze fundamentele dimensie van het menselijke bestaan: het menselijk leven wordt iedere dag uit deze arbeid opgebouwd, hieraan ontleent het zijn specifieke waardigheid; maar tegelijk ligt in deze arbeid de blijvende maatstaf van menselijk zwoegen en lijden, van opoffering en onrecht, die diep in het sociale leven van de afzonderlijke naties en op internationaal vlak doordringen”.

Paus Benedictus XVI actualiseerde het voorgaande in zijn sociale encycliek Caritas in veritate van 2009 die onder andere het thema van globalisatie ter hand neemt. De paus hanteert daarbij het begrip van “logica van het geven” dat zorg draagt voor evenwicht tussen alle betrokkenen door de zorg voor sociale gelijkheid in een globaliserende economie.

De studiemiddag wordt georganiseerd door het Centrum voor Sociale Leer van de Kerk en vindt plaats op 22 oktober 2010 vanaf 13.00uur, De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375, 2114 AM, Vogelenzang. Toegang is € 7,50

Op deze studiemiddag zal ook het boek ‘De menselijke arbeid in de Katholieke Sociale Leer, ontwikkeling en actualiteit’ van diaken Ph. Weijers worden uitgegeven en te koop zijn (€ 9,95).

Aanmelden (verplicht) vóór 15 oktober bij: mkarsten@tiltenberg.org of telefonisch op 0252-345 345 (Tiltenberg). Meer informatie bij bestuurslid, secretaris: Marieke Karsten, mailto:m.karsten@tiltenberg.org, tel. 0252-345345, en op de site van het Centrum.

PROGRAMMA

Thema “Arbeid en Menselijke Waardigheid in een tijd van Globalisering”

13.00 – 13.30 uur Ontvangst en registratie
13.30 – 13.45 uur Opening en inleiding door dagvoorzitter ing. Ph. S. Weijers
13.45 – 14.15 uur ‘Arbeid in de encycliek Caritas in Veritate‘, Prof. Dr. G. J. M. van Wissen
14.15 – 14.45 uur ‘Wisselende kijken op arbeid en menselijke waardigheid’, Drs. H. J. G. M. Crijns
14.45 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 15.30 uur ‘De sabbat, een paleis in de tijd dat wij samen bouwen‘, Drs. J. J. Hasselaar
15.30 – 16.00 uur ‘Het normatieve kader voor internationaal ondernemen’, Mr. Drs. H. K. Klamer
16.00 – 16.40 uur Paneldiscussie en discussie met de zaal
16.40 – 16.45 uur Afsluiting
16.45 – 17.15 uur Drankje

Ing. Ph. S. Weijers is permanent diaken en bestuurslid van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk
Prof. Dr. G. J. M. van Wissen is em. hoogleraar Vergelijkend Staatsrecht UvA, docent Katholieke Sociale Leer, voorzitter van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk
Drs. H. J. G. M. Crijns is theoloog en directeur van landelijk bureau DISK
Drs. J. J. Hasselaar Ba is econoom en theoloog, beleidsadviseur CNV Vakcentrale
Mr. Drs. H. K. Klamer is secretaris Levensbeschouwing en Maat

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here