Maria ´donateur bij uitstek´ volgens Mgr. Van den Hende

0
5702

Gisteren vond de donateursdag 2011 voor de priester- en diakenopleiding Vronesteyn van het bisdom Rotterdam plaats. Ruim 250 donateurs waren in de kathedraal van Rotterdam aanwezig. De bisschop van Rotterdam, mgr. Van den Hende, noemde Maria een ´donateur bij uitstek´.

Tijdens de overweging in de eucharistieviering lichtte de bisschop dit toe. “In onze Kerk als gemeenschap van geroepenen hebben we bijzondere aandacht voor Maria. Maria als moeder van de Kerk is bij uitstek degene die zich geroepen wist door de Heer. Haar leven is één groot antwoord op de uitnodiging van God. Maria laat zien hoe zij met groot geloof haar roeping aanvaardt. Zij is onze voorspreekster, die bidt voor de Kerk des Heren en die met ons als pelgrims meetrekt. Maria als voorbeeld, Maria als ‘donateur bij uitstek’: we vragen om haar gebed dat in onze tijd jonge mensen Gods roepstem mogen verstaan om priester of diaken te worden. We vragen de Heer van de oogst dat Maria als geroepene steeds opnieuw ons voorbeeld mag zijn opdat ook wij ons door de Heer laten raken.”

Vier pijlers van vorming en toerusting

In het middagprogramma sprak bisschop Van den Hende over de vier belangrijke pijlers van vorming en toerusting in de opleiding tot priester en diaken. Dat zijn volgens paus Johannes Paulus II de menselijke, geestelijke, intellectuele en pastorale vorming. `Het zijn vier pijlers om te zien of mensen het aankunnen of om te zien dat de Heer een ander plan heeft met iemand. `Priesters en diakens zijn geen ZZP´er die alles zelf bedenken, maar onderzoeken hun band met God. Dat vraagt om een gebedsleven, openstaan voor de heilige Geest en kennis van de H. Schrift`, aldus Van den Hende.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here