Webfish 2010 uitgereikt: Domineeworden.nl opvolger Isidorusweb

0
1231

De Gouden Webfish Awards 2010 zijn gewonnen door Luthersekerkhaarlem.nl en Domineeworden.nl. Zoals in de juryrapporten in detail te lezen valt, slagen beide sites er goed in hun soms lastig bereikbare doelgroepen aan te spreken. Uit handen van juryleden Eric van den Berg en Wouter van der Toorn ontvingen de makers hun welverdiende trofeeën.

De volledige juryrapporten:

Voor de categorie Overige websites (Eric van den Berg)
De jury heeft twee zwetende vrijdagmiddagen in Hilversum besteed aan het bekijken van 68 zeer gevarieerde websites. Het is mooi om te zien, dat webinitiatieven van particulieren – zoals mediatheoloog Frank Bosman – tot organisaties – zoals de Nederlandse Quakers – samen komen in deze verkiezing. De webvis zwemt in 2010 door oecumenische wateren.

We hebben als jury veel gezien, rijp en groen door elkaar. Dat maakte het niet gemakkelijk om vergelijkingen te trekken. Toch kwamen we redelijk snel overeen tot gezamenlijke ijkpunten van wat een prijswinnende website zou moeten zijn. Die ijkpunten zijn:
Vormgeving
Effectieve inzet van techniek en functionaliteit
Goede focus van de site
Vraaggericht
Uitstekende inhoud
Ik ga even van vorm naar inhoud. Dat doe ik bewust. In de eerste 10 seconden bepaalt een websitebezoeker of hij op een website blijft. Anders zijn ze weg, zo simpel is het. Vormgeving is belangrijk, als maar niet té wordt. De boodschap van christelijke sites moet goed worden verpakt volgens regels van usability. Dus niet als de krant waar morgen de vis mee wordt verpakt. Of als een digitale slang die Eva verleidt.

Een effectieve vormgeving heeft een duidelijke navigatie, helder kleurgebruik met goede aandacht voor witruimte, aandacht voor beeld, tekstopmaak en lettertypes. Zowel voor katholieke als protestantse websites moet het beeld spreken. Het christelijke web als Reverse Beeldenstorm waarin de Heilige YouTube of Sint Vimeo acteert.

Dan de onontkoombare techniek. Als jury keken we naar Joomla en WordPress sites, naar bloggers, naar eigen CMS’sen of naar zorgvuldige bouwprojecten die puur en alleen uit HTML zijn opgebouwd. Dat laatste is over zijn verloopdatum heen, maar dat wil niet zeggen dat Joomla a priori onze voorkeur had. Techniek moet ten dienste staan van functionaliteit, inhoud en vormgeving van de christelijke boodschap. De prijswinnaars slaan deze drie aspecten naar onze mening goed aan de spreekwoordelijke vishaak.

Vervolgens enkele elementen die draaien om de boodschap die een christelijke website wil uitdragen. Wat wil de website bereiken, ofwel: wat is de focus van de website. Bij een aantal inzendingen ontbrak het aan goede focus, waardoor je wel vrolijk kunt rondklikken en interessante info tegen komt, maar waarbij je niet het idee hebt dat er goed is nagedacht over het concept achter de site.

Onderdeel van een goed internetconcept is vraaggericht denken. Veel websites zijn aanbodgericht. Christelijke sites hebben de neiging zich te presenteren vanuit hun aanbod.De gedachte is dan: Wij hebben een hoogstaande boodschap die eigenlijk geen verpakking behoeft, geen aanprijzing en geen uitleg. Deze wijze van werken was tot de jaren zestig van de vorige eeuw afdoende. We wisten toen waar een kerk voor stond. Anno 2010 zijn er meer mensen die niet weten wat er in een kerk gebeurt dan mensen die dat precies kunnen vertellen.Je kunt van mensen die zich oriënteren op kerk en christendom niet klakkeloos aannemen dat zij weten wat liturgie, diaconie, ouderling of kazuivel betekent (om maar eens wat woorden te noemen).

Dit is wat wij bieden is het adagium van veel sites die wij bekeken hebben. Uitermate fijn natuurlijk dat je als webmaster over de Here Jezus wil informeren en jouw inspiratie wil delen. Maar in flink wat gevallen volgden de inzendingen niet de logica van de bezoeker, maar de logica van de eigen zendingsdrang.

Tot slot inhoud. Relevante content is king op het web en als jury hebben we in dit element van een prijswinnnende website zwaar laten meetellen. De elementen die ik net noemde, inhoudelijke focus en vraaggerichte informatie kunnen daarom straks bij de uitreiking misschien voor verrassingen zorgen.

Ik wil voordat we tot de uitreiking overgaan een persoonlijke noot toevoegen. Ik vind het jammer dat er weinig rooms-katholieke inzendingen zijn. Vanuit Isidorusweb promoten we iedere katholieke aanwezigheid op het web. We doen dat vanuit onze katholieke inspiratie en de woorden van de paus om het internet in al haar facetten te omarmen. ‘Wees present zijn in een digitale cultuur’ is de boodschap. Daar horen katholieke bloggers bij, parochies 2.0 en voorbeelden van katholieke internetspiritualiteit. Er zijn goede inzendingen te zien, en dat kan meer en nog beter. De Webfish Award geeft een impuls aan je webpresentatie. Ik gun die aandacht en interesse ook voor de opvolgers van de vorige winnaars, Goedgelovig.nl in 2008 en Isidorusweb in 2009. Volgend jaar meedoen, dus!

Goed, tijd voor de winnaars van de Webfish in de rubriek Overige christelijke websites. Ik reik de prijzen graag uit met mijn mede-juryleden Tom Mikkers en Christiaan Lustig. Tom zal de bronzen webfish uitreiken, Christiaan de zilveren webfish en daarna zal ik de opvolger van Isidorusweb bekend maken. Dat wordt de organisatie of het particuliere initiatief, die de Gouden Webfish 2010 mee naar huis mag nemen.

BRONZEN WEBFISH AWARD
Uitgereikt door Tom Mikkers – Algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap en winnaar van een Zilveren Webfish Award 2009.

Op deze website wordt de veelzijdige inhoud naar de mening van de jury aantrekkelijk gepresenteerd. Er is duidelijk goed over nagedacht. De domeinnaam laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Alles is helder en rustig gepresenteerd. Hoewel de materie die aan de orde is niet onomstreden is, zijn de makers duidelijk niet over een bananenschil uitgegleden. Dat is te prijzen. De site heeft als doelstelling het debat rondom de organisatie van de Nationale Synode en het gesprek hierover bij ‘gewone kerkgangers’ te stimuleren. Dat lijkt goed te lukken. Gebruikers uit elke leeftijdscategorie zullen zich thuis voelen bij NationaleSynode.nl en mede daarom kent de jury aan deze geslaagde site de Bronzen Webfish Award toe.
ZILVEREN WEBFISH AWARD
Uitgereikt door Christiaan Lustig – Consultant interactieve media bij de Evangelische Omroep (EO).

Deze website heeft een sterke inhoud. Het concept is krachtig en de uitvoering verdient een ruime voldoende. De site is bovendien de afgelopen tijd duidelijk verbeterd en ademt de actieve betrokkenheid van een aanzienlijk aantal betrokken schrijvers. Het doel van de website is een platform te bieden waar vanuit christelijk perspectief wordt meegekeken, meegepraat en meegedacht over de kwaliteit en boodschap van speelfilms. Iedereen ziet ze, ook christenen, maar hòe kijk je er naar? Recensies, achtergrondartikelen en andere items bieden informatie, duidelijke oriëntatie en waardevolle kijk- en discussietips. Enige punt van kritiek is de vormgeving, die nog voor verbetering vatbaar is. De jury is niettemin duidelijk gecharmeerd van Blikoponeindig.nl en wil de site graag belonen met een Zilveren Webfish Award.

GOUDEN WEBFISH AWARD
Uitgereikt door Eric van den Berg – Webmaster van isidorusweb.nl en winnaar van een Gouden Webfish Award 2009.

De website slaagt er uitstekend in een doelgroep aan te spreken die lastig te bereiken is. De site is eigentijds, goed vormgegeven en biedt een realistisch en niet-geïdealiseerd beeld van het beroep van dominee. De filmpjes geven een indringende inkijk in het vak van predikant en wekken nieuwsgierigheid op naar meer informatie. Daarmee hebben de Protestantse Kerk in Nederland en de Protestantse Theologische Universiteit een uitstekende prestatie geleverd. De jury denkt dat jongeren die overwegen dominee te worden zich in elk geval zullen afvragen of ze zichzelf een preek zien houden. Daar speelt de site adequaat op in, met workshops en het filmpje Make-A-Preek. De Gouden Webfish Award in de categorie ‘overige christelijke websites’ gaat in 2010 naar DomineeWorden.nl.

In de cateogrie Websites van plaatselijke kerken (Tom Mikkers)

Wie op zoek is naar een gemeente of parochie stapt tegenwoordig niet meer op de fiets om de verschillende kerken in zijn of haar woonplaats te vergelijken. God weet alles maar Google is een goede tweede en Google kan je helpen om een kerk te vinden. Daarbij geholpen door c-testen, r-factors, kerk op het web, google maps,kerk in de buurt of eenkerkwijzer.Niet het gebouw, noch een predikant of priester maar een website is steeds vaker voor een groter wordende groep de eerste kennismaking met een kerk. En het is vaak de eerste indruk die motiveert om verdere stappen te zetten. De eerste indruk wordt meestal in steen gebeiteld in ons geheugen; wat organisaties later nog proberen om beelden/verwachtingen bij te stellen is vaak schrijven in water.
Wat heeft dit te maken met een website van een gemeente of parochie?

1) Een kerkelijke website functioneert zoals een winkel (om maar eens een metafoor te gebruiken). Je hebt een etalage, er is de winkel zelf,er is een magazijn en er is een ruimte voor het personeel. Haal deze dingen niet door elkaar. Iedereen begrijpt dat een winkel met een etalage waar de ordners staan uitgestald die in het kantoor thuis horen, het zichzelf moeilijk maakt om klanten binnen te halen.

2) Wie een kerkzoekt, wil graag uitkomen bij eenaantrekkelijk gepresenteerde, vanuit de bezoeker georganiseerde website met goed geschreven teksten: gericht op die bezoeker. Dus niet: we kwakken de zondagse preek op de site,plaatje erbij en klaar is Kees.Ik realiseer mij dat het accent op vormgeving ingaat tegen de kerkelijke boodschap die het innerlijk centraal stelt. Vormgeving biedt kansenen bedenk daarbij: het is goedkoper om een site professioneel vorm te geven dan om een kerk te restaureren. Het voordeel dat je hebt met een mooi vormgegeven en inhoudelijke sterke site geldt niet alleen de zoekers en de nieuwkomers. Ook degenen die al betrokken zijn bij een kerk vinden het prettig wanneer hun site aantrekkelijk is; dit versterkt de binding en het gevoel van ergens bijhoren.

Veel websites van kerkelijke gemeenten en parochies die we dit jaar bekeken schoten tekort zowel in de presentatie (het eerste gevoel dat ze achterlaten) als in de ordening van het aanbod en de inhoud van de tekstenJe moetkerk als hobby of als werk hebbenom de informatie op de site te kunnenbegrijpen.

Opvallend is ook dat websites van kerkelijke gemeenten en parochies in veel gevallen lijken op verweesde kinderen. Het verband met de moederkerk is in vorm en inhoud niet altijd helder. Dit ligt mogelijkniet alleen aan de gemeenten of parochies.

Kerkgenootschappen onderkennen vooralsnog onvoldoende de kracht van eenduidigheid van presentatie in verschillende media. Het resultaat is dat de websites van gemeenten van een het zelfde kerkgenootschap veelal een allegaartje vormen. De kerkelijke bric en brac op het web versterkt zo het beeld van een kerk als een ouderwetse rommelige winkel van Sinkel. Sommige kerkgenootschappen maken het hun plaatselijke vertegenwoordigers ook niet gemakkelijk. Het beeldmerk van de Protestantse Kerk in Nederland kent dekleurenoranje, geel en rood. Dit zijn moeilijke kleuren om op aantrekkelijke wijze een site vorm te kunnen geven. PKN Gemeenten die zich toch wagen aan een oranje, geel, rode website zijn te prijzen omdat ze daarmee laten zien dat ze deel uitmaken van een groter geheel; tegelijkertijd ogen die sites ongewild en onbedoeld gedateerd. Immers wie wil er anno 2010 wonen in een huis met een combinatie van feloranje, rood en geel behang?

Net als bij de vorige categorie waardeerde de jury een vraaggerichte opzet, goede teksten voor het web geschreven of bewerkt en oog voor vormgeving. Dit alles in de juiste dosering.Veel websites van kerkelijke gemeenten die we bekeken stelden op deze punten teleur. Hierbij realiseren we ons ook dat ontwikkelingen op het web voor vrijwilligersorganisaties soms moeilijk zijn bij te benen ( en ook de sites die in onze ogen minder zijn worden vaak met veel liefde en toewijding bijgehouden).

Die ontwikkelingenop het webgaan razendsnel. Het internet is inmiddels veel meer dan een digitale gouden gids. Voor veel mensen is het momentje achter de computer een sociaal ogenbliktijdens de dag geworden. Toch lopen ook hier kerkenin veel gevallenachter de feiten aan.De integratie van het digitale gekwetter op Twitter ofcommunitysites als LinkedIn en Hyvesop kerkelijk websites is nog geen vanzelfsprekendheid.Kerkelijke bestuurders hoor ik ook soms met dedain spreken over de nieuwste ontwikkelingen op het web. Dat is zorgelijk want hoe kun je als je verbinding met andere mensen tot doel hebt je neus ophalen voor de verbindingsmogelijkheden die het web biedt? Voor een organisatie die het communiceren van een hoopvolle boodschap als core-bussiness heeft, liggen hiermisschien de kansen voor de toekomst om datgene wat ze bieden te heeft uit te dragen voor een groot publiek en hen te bewegen tot een ( hernieuwde) kennismaking met de kerk.

BRONZEN WEBFISH AWARD
Uitgereikt door Suzanna Vergouwe – Projectadviseur bij het Skanfonds en ambassadeur van de Raad van Kerken.

Deze website van een katholieke gemeente is doeltreffend gebouwd met behulp van een WordPress-template. De site is overzichtelijk en heeft een apart design, dat sterk overkomt. Alles is helder en toegankelijk. Hier is met eenvoudige middelen en een scherpe visie een uitstekende gemeente-website ontwikkeld. Doel van de website is de parochianen te informeren over nieuws, activiteiten, en het rooster van de vieringen. Ook kan men de viering beluisteren. Het lokale nieuws wordt dagelijks geactualiseerd. Vanwege de ligging van de kerk in een uitgestrekte regio is de site daadwerkelijk een bindende factor. Voor andere belangstellenden is er informatie over de kerk en haar activiteiten. Daarnaast is er ook overig katholiek nieuws te lezen, waardoor de gebruiker altijd een reden heeft voor een bezoek. De geloofsgemeenschap OLV Tenhemelopneming uit Joppe is de winnaar van de Bronzen Webfish Award 2010, met haar site RKKerkJoppe.nl.

ZILVEREN WEBFISH AWARD
Uitgereikt door Danny Butler – Betrokken bij Goedgelovig.nl, de eerste winnaar van een gouden Webfish Award.

Deze website is qua design beter dan heel veel andere gemeente-sites. De menustructuur is helder en roept geen enkele vraag op. De site wordt door de jury gekenmerkt als ‘een verademing’. Heel goed is dat de makers zijn uitgegaan van vragen die sitebezoekers kunnen hebben, ook als zij nog geen kerkganger zijn. De makers formuleren de doelstelling van deze geslaagde gemeente-site dan ook als volgt: ‘Mensen die overwegen een kerk te bezoeken, voorzien van gerichte informatie om eventuele drempels weg te halen, onduidelijkheden in te vullen en verwachtingen te scheppen die we ook kunnen waarmaken’. Daarin slaagt de site naar de mening van de jury op een voorbeeldige manier. Daarom is de website van de Vrije Baptistengemeente Groningen (VBGroningen.nl) bekroond met een Zilveren Webfish Award.

GOUDEN WEBFISH AWARD
Uitgereikt door Wouter van der Toorn – Mediacoördinator van Agapè. Tevens webmaster van creatov.nl.

Deze website heeft duidelijk een eigen karakter. In tegenstelling tot veel websites van plaatselijke gemeenten zien we hier feestelijke foto’s. Er zijn zowaar mensen in beeld! De navigatie biedt veel mogelijkheden. De site straalt enthousiasme, menselijkheid en betrokkenheid uit. De site maakt nieuwsgierig naar de kerk die erachter schuil gaat. De site is in staat zowel jongeren als ouderen aan te spreken en is in dat opzicht bijna uniek te noemen. De kerk zegt zelf over deze site het volgende: ‘Onze website is onze ‘digitale tafel’, een open platform voor actuele activiteiten, opinie, geloofsvragen, waar (toevallige) bezoekers zicht krijgen op wat ons als christelijke gemeenschap bezighoudt. En bezielt. Wie wil mag aanschuiven en reageren, net zoals dat mogelijk was bij Maarten Luther. Aan tafel sprak hij met zijn vrienden, studenten en gasten over het geloof. Zo gaat het ook bij ons’. De website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Haarlem-Beverwijk, te vinden op http://www.luthersekerkhaarlem.nl/, is naar het oordeel van de jury de beste gemeente-site van 2010 en verdient daarom van harte de Gouden Webfish Award.