Noveengebed op Twitter voor roepingen abdij Koningshoeven

0
1129

Van 11 tot en met 19 augustus 2010 bidden de monniken van de abdij Koningshoeven de jaarlijkse Bernardusnoveen voor roepingen. Dit jaar kan de noveen voor het eerst ook via Twitter worden meegebeden.

Dagelijks is er van 19.30 tot 19.45 uur in Bernarduskapel van de abdijkerk een gebedsviering. Iedereen die mee wil bidden is hiervoor uitgenodigd. Naast het vaste noveengebed wordt iedere dag een andere tekst van de heilige Bernardus van Clairvaux gelezen, afkomstig uit het tweede boek van zijn werk Over de beschouwing (De consideratione). Abt Bernardus houdt daarbij een korte overweging.

De Bernardusnoveen van Koningshoeven is ook mee te bidden via Twitter. Voor zover bekend is er niet eerder een ‘Twitternoveen’ in Nederland gehouden. Rond 19.00 verschijnt iedere noveendag de tekst van Bernardus in diverse tweets (korte berichten van maximaal 140 tekens) en is er een link naar het onderdeel van de website van Koningshoeven, waar – naast de betreffende tekst – de overweging van de abt en het noveengebed te lezen is. De abdij hoopt op deze manier met het noveengebed een grote groep mensen te bereiken die mee bidden voor roepingen.

Een noveen is een reeks van negen dagen, tijdens welke met een bepaalde intentie tot God wordt gebeden ter verkrijging van een gunst of ter voorbereiding op een grote kerkelijke feestdag. In het gebed kan ook een heilige worden aangeroepen.

Bron: Abdij Koningshoeven