Antoine Bodar: “Franciscus dictator voor lomp volk”

0
4769

Dat Nederlands meest bekende priester Antoine Bodar geen voorstander is van de stijl van de paus, is genoegzaam bekend. Dat hij zich in Trouw enorm laat gaan, zal hem veel kritiek opleveren.

De kritiek van mediapriester Antoine Bodar is niet nieuw. Vorig jaar wond hij zich op over de ‘juichstemming’ rondom Franciscus in Tertio. Bij EO’s Dit is de Dag vond Bodar Franciscus ‘tamelijk vierkant‘. Dit weekend klinkt de priester nog bijtender in zijn kritiek.

Lompheid. Schelden. Niet achtenswaardig. Ruw. Dictator. Autocraat. Volksmenner. Held van de heidenen. Gebrek aan humor. Zie hier de kwalificaties die Antoine Bodar vandaag in dagblad Trouw in zijn essay toekent aan de huidige paus Franciscus.

“Hij bemint de armoede nog meer dan Jezus Christus en Franciscus van Assisi.” En ook: “Hij gedraagt zich als een lastige generaal die een republiek heeft overgenomen die hem zo niet aanstaat.” En: “Hij loopt lokale bisschoppen voor de voeten.” En: “Hij is de paus van de korte metten en het grote ongeduld”. Of deze: ““Het oogt spontaan, de paus die het protocol negeert. Maar alleen dictators doen zoiets.”

Ja, de rem is er bij Antoine Bodar volledig af. Alle registers gaan open bij de anders zo hoffelijk en minnelijk bekend staande mediapriester. De man van de klasse, de stijl en de eruditie.

Bodar maakt Franciscus af in een lang essay en ziet een teloorgang in de stijl van het pausschap. “Gevoel voor liturgie heeft hij niet, evenmin voor kunst en muziek. Ook ironie en humor lijken afwezig.” Hij vindt dat juichers hun toon moeten matigen over deze paus, die Bodar ‘een echte kerel uit Argentinië’ noemt. “Al zijn er lieden die hopen en bidden dat de Heilige Geest evenzeer ervoor zorg draagt dit pontificaat naarstig in tijd te beperken.” De wrange vraag doemt op of Bodar zichzelf bij deze ‘lieden’ schaart.

Werkelijk niets goed ziet Bodar aan de invulling van het pausschap zoals Franciscus dat doet. Bodar zegt dat Franciscus weliswaar binnen de continuiteit van het pausschap werkt, maar naar hem lijkt, presteert ‘de kerel’ niets behalve een onzalige interesse in armoede. Alles wat op het conto van deze paus staat, komt de facto van zijn voorgangers, betoogt Antoine Bodar. De aanpak van de curie: Benedictus. De armoede-agenda: Johannes Paulus II. Vaticaanse bank aanpakken: Benedictus.

Waarom Antoine Bodar zich zo enorm laat gaan, is onbegrijpelijk en onthutsend. Zelf schrijft hij daarover: “Hoe geef ik rekenschap van dit betoog? Dat is de helderheid waarnaar de wereld zegt te snakken.”

En inderdaad, Bodar is zeer helder in zijn betoog. Bodar heeft gelijk dat er een kolonne katholieken, journalisten en niet-gelovigen blindelings achter deze paus aan loopt, terwijl Franciscus de leer geen millimeter heeft veranderd. En dat mogelijk ook niet gaat doen. Antoine Bodar heeft geen lompe woorden nodig om zijn kritiek op deze paus te verwoorden. Waar is zijn beheerste debat toch gebleven?

Wat achterblijft, is een vileine Bodar die zich verlaagt naar een niveau dat de priester volstrekt niet past. Ik kan mij zo voorstellen dat liefhebbers van deze paus zich door de harde taal van Bodar beledigd voelen. Ieder zijn kritiek, maar een dergelijk essay gaat de Nederlandse priester weinig vrienden geven. Arme Antoine. Zo bitter. En dat in de vastentijd.

Naschrift 22 februari 2015. In het RKK-NCRV-radioprogramma Wierook & Pepermunt becommentarieerde ik gisteren het essay van priester Antoine Bodar. Daarin zei ik onder meer: “Ik snap Antoine niet meer. Antoine Bodar is van de eruditie, van de mildheid, de rustige toon, de hoffelijkheid, de minnelijkheid. Dat hele imago valt nu in één keer op de grond. Dit is zo hard”.

Je kunt mijn bijdrage hier terugluisteren.

Op Facebook schreef ik: Een afwijkende mening verkondigen is goed voor een genuanceerd debat. Echter, het is nogal wat een paus te bestempelen als volksmenner en dat dom klapvee erachter aanloopt. Je kunt ook de houding aannemen, dat als je vindt dat deze paus nog niets heeft gepresteerd, je wacht met kritiek totdat de resultaten er wel zijn. Op zijn best verwoordt Bodar kritiek die in de curie leeft. Hij waarschuwt voor te veel bewieroking van een mediagenieke paus. Zijn mening is helemaal niet nieuw, alleen nu zo hard geformuleerd dat hij in zijn eigen voet schiet. De gifbeker die vandaag over Bodar wordt uitgestort, verdient hij tegelijkertijd niet.

Naschrift 23 februari 2015. Bij het radio 1-programma Dit is de Dag reageert Antoine Bodar op alle commotie.